Choose your language:
Parent Page IconContinuous Performance

Statussamtale

CatalystOne Check-in styrker engasjementet og hjelper medarbeiderne å holde fokus med jevnlige statussamtaler etter behov. Målrettet dialog med tilbakemeldinger styrker medarbeidernes motivasjon, trivsel og ytelse, mens ledere og selskapet får naturlig innspill til å tilpasse mål og utvikle organisasjonen.

Start dialogen

Med CatalystOne Check-in kan ledere holde korte og uformelle statusmøter med sine ansatte - uten å måtte bruke mye tid på å forberede seg.

Forhåndsdefinerte maler og agenda gjør dialogen strukturert, smidig og lett å utføre.

Vil du vite mer?

CatalystOne-Continuous-Performance-Management-HR-system

Rask og enkel igangsetting

Stimuler til regelmessig, strukturert dialog mellom ledere og medarbeidere med statussamtaler som raskt og enkelt settes i gang i HR-løsningen. Mer dialog mellom leder og medarbeider betyr mer innsikt i hvordan dine ansatte trives.

Kundetilpassede maler

Benytt kundetilpassede maler for å styre samtaleemne avhengig av situasjon og behov. Formaliserte statussamtaler sikrer full dokumentasjon som lagres i systemet.


Hjelp medarbeiderne med å oppnå deres fulle potensial gjennom jevnlig oppfølging

Det er ofte vanskelig for ledere å finne tid til statussamtaler som holder god kvalitet i en travel hverdag. Uten regelmessige samtaler og statussjekker kan det være vanskelig for lederne å oppdage om personen blir umotivert og uengasjert.

For å kunne trives, må medarbeiderne føle seg sett og hørt. Ved å tilby dem regelmessige statussamtaler gir det dem den oppmerksomheten de trenger og ledere får muligheten til å jobbe kontinuerlig med medarbeidernes faglige og personlige utviklingsmål - slik at de kan oppnå sitt fulle potensiale.

Kontakt oss i dag for å lære mer om verdien av kontinuerlig prestasjonsutvikling.

Employee-Check-ins
Personal-improvement

Jevnlige statussamtaler øker engasjement og prestasjoner

Jevnlige statussamtaler er en viktig del av Continuous Performance Management modellen som gir deg grundig innsikt i prestasjonene til hvert enkelt individ, avdeling og organisasjonen som helhet.

Ledere kan benytte anledningen til å anerkjenne gode prestasjoner, hjelpe og veilede ansatte, og justere målene hvis prioriteringer endres i løpet av året.

Finn ut hvordan vi hjelper ledere med å få mer tid til å hjelpe og veilede sine medarbeidere.

Effektive og strukturerte statussamtaler

For å få mest mulig innblikk i prosessene relatert til prestasjonsutvikling er det viktig å sikre at hele organisasjonen har standardiserte statussamtaler. Med CatalystOne Check-in kan du bruke et bredt spekter av maler for å sikre kvalitet og konsistens i statussamtalene.

De forhåndsdefinerte malene hjelper lederne å styre samtalene og sikre at samtalen dekker emner som engasjement, ansattes utvikling, eller balanse mellom arbeid og fritid. I tillegg til forhåndsdefinerte maler kan dere utvikle egne unike maler som passer organisasjonens behov.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vår HR-løsning styrker verdien av statussamtalene.

Employee-Status-Review-01
module background

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 200+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

HuseboTrude_web-rund

“HR har nå en mer effektiv arbeidsdag med et verktøy som hjelper oss å følge opp viktige prosesser. Vi bruker mindre tid på registrering av data eller å lete etter viktig informasjon.”

– Trude Husebø, HR Director SKULD