Choose your language:
Parent Page IconCompetence & Learning

Kompetanseutvikling

CatalystOne Competence Developer tilbyr en strukturert tilnærming for å vurdere og sammenligne rolle-spesifikke kompetanser. Å raskt kunne gjennomføre kompetansekartlegging for å identifisere kompetansemessige styrker og svakheter hjelper deg å få oversikt over kompetansegap, noe som gjør det enklere å planlegge fremtidige behov.

Har du en god forståelse for eksisterende kompetanser i organisasjonen din?

Etterhvert som bedrifter vokser, blir det stadig mer utfordrende å vedlikeholde en oversikt over kompetanser, både på organisasjons- og individnivå. Uten et godt fungerende HCM-system risikerer man at det å identifisere kompetansegap blir en ren gjettelek, noe som gjør det nær umulig å ta de riktige beslutningene når det gjelder kompetansebehovene i årene som kommer.

CatalystOne-Competence-Learning-HR-system
Competence-Development-HR-system

Fokus på kompetanseutvikling

CatalystOne Competence Developer gir HR, ledere, og toppledelsen full oversikt over kompetansegap i organisasjonen eller avdelingen. Competence Developer-modulen gjør kartlegging av kompetanse enkelt og identifiserer hvor det er behov for opplæring og utvikling, med kompetanser kartlagt per medarbeider. Detaljerte kompetanseprofiler gir også medarbeidere en retning når det gjelder å utvide deres egne ferdigheter.

Ta kontroll over fornyelse av sertifiseringer

Møter organisasjonen din eksterne krav når det gjelder andelen medarbeidere med visse sertifiseringer? CatalystOne Competence Developer sørger for at du alltid er oppdatert, og varsler deg når kritiske kompetanser eller sertifiseringer er i ferd med å utløpe.

Ansvarlige kan, dersom de ønsker, godkjenne alle endringer på sertifiseringer innenfor deres område

Certification-renewal-HR-system

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 200+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

Atea-Per-Nilssen

“«Med over 1000 konsulenter rundt om i landet, trenger vi et system som gjør det enkelt å bemanne prosjekter med den rette kunnskapen for å fullt ut gjøre nytte av konsulentenes tid. Vi skjønte fort at CatalystOne forsto våre behov.»”

– Per Nilssen, Consultant manager Oslo, Atea

Ønsker du å vite mer?

Vil du vite hvordan Competence Developer har hjulpet andre organisasjoner? Ta kontakt, så deler vi gjerne med egne og kunders erfaringer.