Choose your language:

Organisation & CultureOrganisation & Culture

Få en dypere forståelse for deres organisasjonskultur og hvordan medarbeiderne etterlever verdiene gjennom avanserte medarbeiderundersøkelser og funksjonalitet for feedback. Vår Organisation & Culture-løsning er designet både for å hjelpe dere å skape engasjement og videreutvikle organisasjonen basert på medarbeiderundersøkelser og gi ledere og medarbeidere underlag for personlig utvikling ved hjelp av tilbakemeldinger.

Ta pulsen på bedriftskulturen og jobb aktivt med employer branding

CatalystOnes Organisation & Culture-moduler fasiliterer dialog, kontinuerlig oppfølging og velorganisert tilbakemelding. Ansatte får bredere og dypere innsikt om deres egne ferdigheter og kompetanser. Ledere får tilbakemelding på utfordringer som har direkte innvirkning på sitt ansvarsområde – hvilket er avgjørende dersom ledere skal forbedre sine strategier og rutiner.

Pulse Survey

Populums programvare for medarbeiderengasjement og pulsundersøkelser er nå en sentral modul i CatalystOne-plattformen.

Populums pulsundersøkelser er utviklet med tanke på tilgjengelighet. Alle medarbeidere blir hørt på gjennom undersøkelser som er tilgjengelige med ett enkelt klikk fra en hvilken som helst nettleser.

Mer om Pulsundersøkelser

layers-icon360-undersøkelse

Med CatalystOne 360-undersøkelse får ansatte bredere og dypere innsikt om deres egne ferdigheter og kompetanser, gjennom presise, nøyaktige og rettferdige vurderinger. Denne innsikten danner grunnlaget for fremtidig prioritering av kompetanseutvikling.

Mer om 360-undersøkelse

layers-iconWork Balance

Work Balance forteller deg om organisasjonen din og medarbeiderne har en god balanse med hensyn til jobb. Rapporter og undersøkelser som fokuserer utelukkende på to spørsmål – hvor mye tid medarbeiderne føler at de har til rådighet, og hvor god balanse de føler at det er i arbeidsoppgavene de tildeles – hjelper ledere og HR-personale å identifisere tendenser og gi aktiv hjelp til medarbeidere og avdelinger som opplever utfordringer.

Mer om Work Balance

Vil du vite mer?

Utforsk våre løsninger som hjelper deg med å forvalte en sunn bedriftskultur og øke medarbeiderengasjementet.