Choose your language:
Parent Page IconCatalystOne Core HR - fundamentet i en digital organisasjon

HR-analyse

Transformer HR-funksjonen til en verdifull, strategisk forretningspartner for hele organisasjonen ved å ta i bruk potensialet som ligger i deres HR-data. Kraftige analyseverktøy og rapporter gir mulighet for å analysere trender og gi dypere innsikt for å støtte viktige, strategiske beslutninger for organisasjonen.

Standardrapporter

Ikke kast bort flere timer på å trekke ut data fra forskjellige systemer for å sette sammen rapporter. Malbaserte standardrapporter gjør det enkelt å sette opp rapporter til eget behov, og med noen få klikk finner du de mest brukte HR-rapportene med grafer som gjør det lett å tolke tallene.

Selvbetjening og rollebasert tilgang gjør et lett for ledere og andre å få tilgang til de rapportene de har behov for - uten å involvere HR.

CatalystOne-Standard-Reports-Solution

Skreddersydde rapporter

CatalystOne Report Builder gir deg muligheten til å lage skreddersydde rapporter for å dekke organisasjonens behov for innsikt. Forskjellige deler av organisasjonen, om det er økonomi, lønn eller en linjeleder, har ulike informasjonsbehov. Nå kan de få tilgang til skreddersydde rapporter som oppdateres automatisk.

Sammensatte rapporter og analyser

Gå fra å ha oversikt til å få innsikt ved å sette sammen forskjellige data fra flere HR-prosesser. Kombiner informasjon om medarbeiderne med for eksempel fraværsstatistikk og prestasjonsdata for å identifisere trender og vurdere resultatene av forskjellige tiltak - innsikt som lar deg ta bedre beslutninger.

Prediktive analyser

Identifiser risiko for at nøkkelpersonell og de beste talentene forlater organisasjonen. CatalystOne Flight Risk gir deg en indikasjon på hvor verdifulle enkeltpersoner er, og om de burde gis mer oppmerksomhet, eller nye utfordringer. Behold dine mest verdifulle ressurser ved å innføre tiltak før det er for sent.

Del innsikten med kolleger

Selvbetjeningsløsningen gjør at rapporter og analyser enkelt kan deles og de som ofte har behov kan enkelt få tilgang til å hente informasjonen selv. Det betyr at HR ikke lenger trenger å svare på forespørsler rundt tall og rapporter. Dataene kan også eksporteres direkte til Microsoft Excel og inngå i større dyptgående analyser sammen med andre forretningsdata.


Få ting er mer frustrerende enn å kaste bort timevis på rapporter når dataene er upålitelige

Mange som jobber med HR bruker mye tid på å samle sammen data fra forskjellige kilder for å kunne sette sammen rapporter som gir mening. Utfordringen er at dataene ofte er duplisert, utdaterte eller rett og slett feil.

  • Bruker du mye tid på å samle data fra flere isolerte systemer for å sette sammen manuelle rapporter?
  • Er kvaliteten på medarbeiderdata lav grunnet dobbeltlagringer og mangelfullt vedlikehold?
  • Blir du nedlesset med forespørsler om spesifikke rapporter fra forskjellige ledere?
  • Skulle du ønske HR-avdelingen besatt høyere analytisk kompetanse for å få mer verdi ut av dataene?
  • Mangler dere innsikt for å ta gode beslutninger?

Vi svarer gjerne på spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg og din organisasjon med å få bedre innsikt og beslutningsgrunnlag gjennom analyser.

HR-data-analytics-HCM-system

HR-can-provide-valuable-data-and-insights

Gi ledelsen dyp og relevant innsikt for å bedre grunnlaget for beslutninger

Ved å benytte sammensatte rapporter og analyser fra forskjellige HR-prosesser vil du lettere få en forståelse av hvordan prosessene henger sammen. Identifiser gap, eller trender i det de oppstår slik at organisasjonen kan forebygge og gjennomføre tiltak raskt. Dette er innsikt som gjør HR til et viktig strategisk ledd i organisasjonens strategiske virke.

Ta kontakt med oss. Vi deler gjerne våre erfaringer med å hjelpe HR å bli gode, strategiske støttespillere.


Umiddelbar tilgang til oppdaterte rapporter med bare noen få klikk

Selvbetjeningsløsning med rollebasert tilgangsstyring gir ledere tilgang til informasjonen de trenger, når de trenger den. Nå trenger du ikke lenger å bruke tid på rapportforespørsler fra ledere. De henter det ganske enkelt selv i systemet.

  • Standardrapporter vil gi dere de mest brukte HR-tallene med noen få klikk.
  • Selvbetjening fjerner behovet for å sende HR forespørsler om tallgrunnlag. 
  • rollebasert tilgang sikrer mot uautorisert tilgang og at sensitive data ikke kommer på avveie.
  • Grafer gjør det enklere å tolke og presentere data og statistikk.
  • Rapporter og analyser kan enkelt deles eller eksporteres til regneark.
AdobeStock_111955526
module background

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 200+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

HuseboTrude_web

“HR har nå en mer effektiv arbeidsdag med et verktøy som hjelper oss å følge opp viktige prosesser. Vi bruker mindre tid på registrering av data eller å lete etter viktig informasjon.”

– Trude Husebø, HR Director, SKULD