Parent Page IconContinuous Performance

Statussamtal

Förbättra engagemang och hjälp dina medarbetare att hålla koll på mål genom regelbundna statussamtal. Frekvent återkoppling och vägledning gör det möjligt för ditt företag att belöna anställda för framgångar och åtgärda oönskade beteenden innan de blir problematiska.

Starta dialogen

Med CatalystOne Check-ins, vår modul för statussamtal, kan cheferna hålla kortare och mindre formella statusmöten med sina anställda - utan att behöva ägna mycket tid åt förberedelser.

Fördefinierade mallar och förslag på diskussionspunkter gör dialogen strukturerad och effektiv, men ändå smidig och lätt att genomföra.

Vill du veta mer?

CatalystOne-Continuous-Performance-Management-HR-system

Snabb start

Uppmuntra frekvent och strukturerad dialog mellan chefer och medarbetare med snabba statussamtal. Fler möjligheter att prata betyder mer information om hur era anställda ligger till.

Skräddarsydda mallar

Använd anpassningsbara mallar som hjälper er att styra olika typer av konversationer beroende på behov. Formella statussamtal gör att allt kopplat till medarbetarsamtal alltid dokumenteras och lagras i systemet.


Hjälp era anställda uppnå sin fulla potential genom regelbundna statussamtal

Livet som chef är ofta en upptagen tillvaro vilket är anledningen till att många kämpar för att hitta tid till kvalitativa statussamtal med sina medarbetare. Utan regelbunden kontakt kan det vara svårt för chefer att uppmärksamma när individer inte har relevanta arbetsuppgifter eller blir omotiverade.

För att trivas på sikt måste behöver medarbetare känna sig sedda och hörda. Att erbjuda dem regelbundna statussamtal gör exakt det, vilket också ger era chefer möjlighet att arbeta med den typ av utvecklingsmål som hjälper era medarbetare att nå sin fulla potential.

Kontakta oss idag för att få reda på hur din organisation kan utvecklas med CatalystOnes HR-system.

Employee-Check-ins
Personal-improvement

Frekventa statussamtal förbättrar engagemang och stöder måluppfyllelse

Frekventa statussamtal är en viktig aspekt av metoden Continuous Performance Management vilket ger er bra insikt om hur individer, teams och organisationen som helhet fungerar.

Chefer kan använda dessa möjligheter att framhäva bra prestationer inom sina team, tillhandahålla coaching för att stödja anställdas utvecklingsområden eller anpassa mål varefter fokus förändras under året. 

Ta reda på hur vi hjälper cheferna att få mer tid att leda och coacha sina team.

 

Effektiva, strukturerade statussamtal

För att lära dig så mycket som möjligt av er process för Perfomance Management är det viktigt att se till att medarbetarsamtal genomförs enhetligt över hela organisationen. Med modulen CatalystOne Check-ins kan ni dra nytta av ett brett utbud av mallar för att hjälpa till att styra medarbetarsamtal med bra kvalité som ger resultat. Använd fördefinierade mallar som täcker viktiga ämnen som engagemang, utveckling och balans mellan arbete och fritid, eller utforma anpassade mallar för att uppfylla era egna unika krav.

Kontakta oss idag för att lära dig med om hur vi kan hjälpa dig att genomföra högkvalitativa statussamtal med CatalystOnes HR-system.

 

Employee-Status-Review-01
module background

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Anslut dig till i 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

HuseboTrude_web-rund

“HR har nu en effektivare arbetsdag med ett verktyg som hjälper oss att följa upp viktiga processer. Vi använder mindre tid att mata in data och letar efter viktig information.”

– Trude Husebø, HR Director SKULD