Choose your language:
Parent Page IconCompetence & Learning

Learning Management

Learning Management System (LMS) fra CatalystOne gjør det enkelt å tilby dine medarbeidere alle typer kurs som er relevant til din virksomhet, inkludert e-læring og klasseromsbasert kurs og opplæring. Planlegging, implementering og dokumentasjon av kurs og annen opplæring, alt på samme sted.

Uten riktige verktøy blir kursadministrasjon ineffektivt og fører til lavt oppmøte

I de fleste organisasjoner er majoriteten av medarbeidere ikke klar over hva slags kurs- og utdanningsmuligheter som er tilgjengelig for dem, også de som ønsker å lære mer vet ikke hvordan de kan gå frem. For HR tar det mye tid å administrere kurskatalogen, søke etter de riktige menneskene for opplæringsmuligheter, og å følge opp deltagere.

CatalystOne-Competence-Learning-HR-system-1
Course-Management-HR-system

Bedre kursadministrasjon

Ved å presentere alle opplæringsmuligheter på ett sted, og enkelt tilgjengeliggjøre all informasjon dine medarbeidere trenger, blir kursadministrasjonen strømlinjeformet. Med CatalystOne Learning-modulen kan medarbeidere melde seg direkte på kurset de selv velger, og ledere kan sende kursforslag gjennom systemet for å oppmuntre læring og utvikling innenfor prioriterte områder. Fullførte kurs blir automatisk lagt til medarbeiderens CV, og instruktører kan enkelt kommunisere med deltagere, ved å svare på oppfølgingsspørsmål eller tilby mer informasjon.

Rett opplæring til rett tid

Ledere og HR får glede av sanntidsrapportering som viser fullførte, pågående og fremtidige opplæringsprogrammer for individer, avdelinger, eller hele organisasjonen. Denne innsikten kan brukes til å planlegge opplæringsløp for hele selskapet eller øke kunnskapsnivået i enkeltavdelinger. Ledere kan øke kompetansen i sitt team ved å foreslå opplæring og kursing direkte til medarbeiderne via systemet.

LMS-Learning-Management-HR-system

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 100+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

Jenny Garneij

“Med systemet fra CatalystOne er flere av våre prosesser både bedre og mer effektive. Vi kan også i løpet av ekstremt kort tid generere rapporter og data som lar oss ta hånd om skikkelig «people analytics», som hjelper våre ledere å ta bedre og mer presise beslutninger.”

– Jenny Garneij, Chief Human Capital Officer, Nordnet

Har du lyst å se hvordan løsningen ser ut og fungerer?

Book gjerne et møte for en demonstrasjon og en nyttig prat. Du kan også se en kort introduksjons-video før du bestemmer deg for å ta en prat med oss.