Choose your language:
Parent Page IconCatalystOne Core HR - fundamentet i en digital organisasjon

Lønnsjustering

Digitaliser hele prosessen for lønnsjustering med CatalystOne Compensation, fra budsjettallokering, via evaluering, til endelig beslutning. Hold deg oppdatert med real-time endringer i budsjettet og kombiner bransjeinformasjon med egne interne resultatdata for avansert benchmarking. Slik kan du ta kvalifiserte valg for organisasjonens lønnsnivå.

Digital støtte for lønnsjusteringsprosessen

Lønnsjustering kan være en utfordrende og vanskelig prosess for både ledere og HR. Med CatalystOne Compensation får du en mer strømlinjeformet og effektiv prosess.

Løsningen støtter hele prosessen fra start til slutt og sikrer at ledere treffer best mulig beslutninger og holder seg innenfor budsjett.

Vi viser deg gladelig hvordan systemet støtter og effektiviserer prosessen. Ta kontakt, så finner vi tid.

CatalystOne-HR-System-Compensation-process

Heldigital prosesstøtte

Digitaliser hele prosessen fra den starter med budsjettallokering, via evaluering og kvalitetskontroll til endelig beslutning og ikraftsetting. Løsningen lar deg kombinere prestasjonsdata med sammenligningsgrunnlag i markedet for å kunne finne det beste lønnsnivået i henhold til forventninger, prestasjoner og budsjett.

Automatisert prosess

Lett trykket på ledere gjennom automatisering. Varslinger og påminnelser sendes til alle relevante parter gjennom evalueringsprosessen og sørger for at tidsfrister holdes for en mest mulig effektiv prosess. En heldigital, automatisert prosess øker samhandling og sikrer at personinformasjon ikke kommer på avveie.

Dokumentasjon

Hele lønnsjusteringsprosessen blir grundig dokumentert med detaljer fra evalueringsprosessen og beslutningsgrunnlag for vedtaket som ble fattet. Dette gjør ledere i stand til å vise til en rettferdig og balansert lønnsjustering.


Tidkrevende lønnsevalueringer skaper hodebry for lederne

For mange er lønnsjusteringsprosessen hektisk og stressende. Prosessen er ofte dårlig definert og lener seg på regneark med sensitive persondata som sendes mellom de involverte, og udokumenterte ad-hoc evalueringer gjør situasjonen mer utfordrende.

For større avdelinger og organisasjoner kan mengden administrative oppgaver bli overveldende og ledere mangler ofte støtte i prosessen. Informasjonen som trengs for å gjennomføre en grundig evaluering baserer seg ofte på data spredt over flere systemer der det er mange muligheter for feil. Det gjør det vanskelig for ledere å ta gode beslutninger innenfor retningslinjene gitt.

Vi har hjulpet mange organisasjoner med å digitalisere lønnsjusteringsprosessen. Ta kontakt, så deler vi gjerne erfaringer.

Compensation-frustration

Compensation-Management-HR-system

Få en problemfri lønnsjusteringsprosess og eliminer unødvendig administrasjon

Ved å digitalisere prosessene dine med CatalystOne Compensation kutter du drastisk ned på manuelle og tidkrevende oppgaver for HR og ledere. Løsningen veileder lederne gjennom stegene i prosessen og støtter med relevant informasjon om allokering av budsjett og medarbeidernes prestasjonsdata slik at de kan fatte gode beslutninger. HR og ledelsen får god kontroll på at de samlede forslagene til lønnsjusteringer holdes innenfor budsjett og retningslinjer, og kan lett fange opp avvik.

  • Automatisering med automatiske varslinger minimerer administrasjon og effektiviserer prosessen.
  • Budsjettallokering kan baseres på historiske data, markedssammenligning og interne prestasjonsdata.
  • Støtter justering av fast og variabel lønn
  • Retningslinjer hjelper ledere å sette riktig lønnsnivå.

Vi snakker gjerne med deg om hvordan vi kan hjelpe deg å oppnå en effektiv og standardisert lønnsjusteringsprosess i din organisasjon.


Ikke risiker at sensitive persondata kommer på avveie

Nå slipper du at regneark, fulle av sensitive personopplysninger om medarbeiderne, flyter rundt på lederes arbeidsplass eller legges igjen på en printer. Med CatalystOne Compensation trenger informasjonen ledere har behov for i evalueringen aldri å forlate systemet.

  • Hold dataene sikre
  • Evaluering av prestasjonsdata, historiske lønnsdata og data brukt til benchmarking mot markedet håndteres i samme system.
  • Knytt sammen prestasjonsledelse med lønnsevalueringsprosessen for en mer helhetlig prosess.
  • Hold deg innenfor retningslinjene i GDPR.

Vi har hjulpet mange selskaper med å håndtere medarbeiderdata i tråd med personvernloven og GDPR. Kontakt oss for en prat om hvordan du kan forbli GDPR-compliant ved digitalisering av HR-prosessene.

Lock-Gfx-1
module background

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 200+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.
HuseboTrude_web

“HR har nå en mer effektiv arbeidsdag med et verktøy som hjelper oss å følge opp viktige prosesser. Vi bruker mindre tid på registrering av data eller å lete etter viktig informasjon.”

– Trude Husebø, HR Director, SKULD