Choose your language:

Skaffet HR-system for å bli mer effektive i hverdagen

Hverdagen i industri- og skadeservicefirmaet Recover var tidligere preget av en rekke manuelle prosesser. For å bli mer effektive og frigjøre tid i organisasjonen investerte de i et HR-system.

Digitalisering og bærekraft hånd i hånd

Hos Recover går digitalisering hånd i hånd med bærekraftighet. Filosofien er at de skal hjelpe kundene tilbake til hverdagen så hurtig som mulig på en bæredyktig måte. For å bli enda bedre på dette bestemte Recover seg for å gå til anskaffelse av et HR-system.

"Digitalisering går hånd i hånd med bærekraft i vår verden", forteller Esben Fuglsang-Hansen, HR-sjef i Recover Danmark. "Vi ville digitalisere oss for å bli dyktigere på det vi gjør og for å frigjøre ressurser ute i organisasjonen, sånn at vi kan gjøre mer av det vi er gode på. Vi er nødt til å tenke på bærekraftighet. Vi har et samfunnsansvar overfor vår omverden og vi har et ansvar overfor våre kunder, som stiller stadig høyere krav til oss. Og hvis vi kan digitalisere prosessene våre i høyere grad, kan vi fokusere mer på det som gjør en forskjell ute i verden."

Utfordringen var at veldig mange prosesser var manuelle og tok for mye tid. Informasjonsflyten i organisasjonen skjedde ved at Excel-ark ble sendt fram og tilbake mellom interessenter og lederne brukte mye tid på administrative oppgaver. For å løse dette ønsket Recover å finne en leverandør som de kunne samarbeide langsiktig med og som hadde dybde i sin tilnærming til HR. Dette fant de hos CatalystOne.

"Løsningen vi har fått med CatalystOne er en samlet pakke. Systemet har gitt oss kontroll på våre prosesser, blant annet ved hjelp av workflows som er intuitive i systemet og gjør at våre ledere selv kan sette i gang f.eks. onboardingprosesser, og det ingen tvil om hva de skal gjøre i systemet", sier Signe Libak Olsen, HR- og kommunikasjonskonsulent i Recover Danmark.

 

Fikk frigitt tid fra byråkrati og administrasjon

Recover så raskt resultater etter at de implementerte HR-systemet fra CatalystOne. Det ble enklere å overholde regler, og arbeidsflyten og prosessene i hverdagen ble mye bedre. De merket også at lederne fikk frigitt tid fra byråkrati og administrasjon som tidligere tok mye tid. Dette gjorde at de i større grad kunne fokusere på faget deres i hverdagen.

"Det beste med CatalystOne er at det ikke bare er et HR-system, det er også et medarbeidersystem. Det vil si at det skaper en masse verdi ute i min organisasjon, ikke kun hos meg, men også hos våre medarbeidere og hos våre ledere. Så det sparer mine ledere for en masse tid når de har bruk for dokumenter eller å sette prosesser i gang, og det sparer medarbeidere for en masse tid når de skal finne sine sertifikater", forteller Signe Libak Olsen.

HR-systemet fra CatalystOne har også blitt viktig for  Recover fordi det er deres masterdatasystem. "All viktig informasjon ligger her, og systemet sender informasjon videre ut til våre andre systemer", fortsetter Signe Libak Olsen. "Som mange andre virksomheter har vi flere forskjellige IT-systemer, og det ville krevd mye manuelt arbeid å oppdatere alle disse. Det som er smart med CatalystOne er at vi har en rekke integrasjoner ut mot våre andre systemer, så når det blir oppdatert i systemet fra CatalystOne blir det oppdatert i alle våre andre systemer også."

 

Godt samarbeid med CatalystOne

Recover forteller også at de er svært fornøyde med måten de har utviklet HR-systemet i samarbeid med CatalystOne. "Vårt samarbeid med CatalystOne er preget av lydhørhet og åpenhet, og vi er fra begge sider meget interesserte i å utvikle både vår plattform og systemet i alminnelighet. Vi gir mye informasjon til CatalystOne og de lytter mye, og når vi får noe i retur så er det noe vi kan bruke og som passer inn i vår forretning. Systemet er tilpasset Recover som virksomhet, og ikke bare en «one size fits all»-løsning. Vi har gjennom langt tid ønsket oss en leverandør som kan lytte til våre ønsker og gjøre dem til virkelighet, og det føler vi oss hørt på her", avslutter Esben Fuglsang-Hansen i Recover.

Om Recover

Recover er en industri- og skadeservicevirksomhet som dekker hele Norden og bistår forsikringsselskaper med spesialrengjøring etter vann- og brannskader, samt andre typer rengjøring. Recover har ca. 3000 medarbeidere i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Recovers målsetning er å bringe kundene hurtig tilbake til hverdagen på en bæredyktig måte.

Recovers HR-system fra CatalystOne

Recover benytter blant annet modulene HR Masterdata, CV og LMS.

HR Masterdata
HR Masterdata hjalp Recover med å få kontroll på en rekke interne prosesser. Ved hjelp av innebygde workflows er nå prosesser som onboarding og offboarding automatisert, og alle interessenter får den informasjonen de har behov for. HR Masterdata hjelper også Recover med å overholde alle GDPR-forskrifter gjennom automatiserte sletterutiner.

CV
CV-modulen fra CatalystOne har gitt både HR-avdelingen og lederne i Recover et bedre overblikk over kompetansen i firmaet. Dette har vært spesielt nyttig for medarbeidere som er ute på oppdrag. I stedet for å ha med en stor mappe med alle sertifikater kan de nå bare ta fram mobilen, gå inn i CatalystOne og vise fram de nødvendige sertifikatene.

LMS (Learning Management System)
LMS-modulen er veldig viktig for Recover fordi de jobber mye med e-læring. De produserer e-kursene på egen hånd siden de er en spesialisert virksomhet, og når de har laget et nytt kurs kan de sende det ut til de rollene som har bruk for det via LMS-modulen.

Forberedelse og kommunikasjon er nøkkelen

Det er kan være utfordrende å forberede organisasjoner på implementering av et nytt HR-system. For HR-sjefen i Recover var god kommunikasjon nøkkelen til suksess.

Esben Fuglsang-Hansen portrett

“Hvis jeg skal gi et råd om implementering av et HR-system som det CatalystOne tilbyr, så vil jeg si forbered organisasjonen, forbered lederne, dra inn noen ambassadører og sikre at den rette kommunikasjonen er til stede til rett tid. Det har vært alfa og omega i vårt tilfelle, og det kan høres ut som en floskel, men det er kommunikasjonen som gjør forskjellen.”

– Esben Fuglsang-Hansen, HR-sjef i Recover Danmark

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi vil gjerne vite mer om din situasjon og hvordan vi kan hjelpe din organisasjon til å trives og utvikle seg.

Ta gjerne kontakt og la oss demonstrere hvordan vi kan hjelpe deg.