Choose your language:

Hva er CSRD og hvordan påvirker det HR?

De nye EU-reglene vil utfordre HR på ulike måter – og gir samtidig en enestående mulighet til å drive frem organisatoriske endringer for en mer bærekraftig fremtid.


Les mer om CSRD og hvordan det kommer til å påvirke HR her.

csrd3_204475155

 

Hva er CSRD og hva innebærer direktivet?

EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er et nytt omfattende rapporteringsdirektiv som vil påvirke hvordan selskaper rapporterer om sitt bærekraftsarbeid.

CSRD dekker et bredt spekter av områder, inkludert klimapåvirkning, mangfold og inkludering, arbeidstakerrettigheter, forretningskultur og atferd. Disse områdene er delt inn i hovedområdene: EnvironmentSocial og Governance (ESG).

CSRD erstatter de nåværende reglene rundt direktivet om Non-Financial Reporting Directive (NFRD), og er et krav for mellomstore og store selskaper i EU, samt store globale organisasjoner som opererer i EU.

De to hovedområdene i CSRD som faller inn under HRs ansvarsområde er ESRS S1, som dekker "Own Workforce" og ESRS G1, som omfatter "Governance". Derfor er det viktig at HR-avdelingen holder seg oppdatert på de nye kravene og sørger for at dere klare til å samle inn nødvendig informasjon og data om de ansatte og organisasjonen.

 

Les hele direktivet her

Hva er forskjellen på ESG og CSRD-rapportering?

ESG (Environment, Social, Governance) er nært beslektet med CSRD, ettersom begge dekker rapportering av ikke-finansielle data som påvirker bærekraft.

CSRD er imidlertid en utvidelse av de eksisterende reglene og inneholder en rekke mer presise og detaljerte krav og regler for rapportering, noe som gjør det enklere for investorer og offentligheten å evaluere et selskaps bærekraft og miljøpåvirkning.

Den nye standarden heter European Sustainability Reporting Standards (ESRS) og inneholder alle kravene som må følges ved rapportering til CSRD.

Selskaper som ikke overholder de nye reglene, kan risikere bøter på opptil 10 millioner euro eller 5 % av årsomsetningen.

 

Last ned våre e-bøker om CSRD her

csrd4_462160729

 

Vil CSRD påvirke oss?

csrd_small5_627785207

CSRD er obligatorisk for alle store europeiske selskaper og selskaper som er børsnotert i EU, inkludert datterselskaper i EU av morselskaper utenfor EU.

I tillegg vil det innen 2025 også omfatte selskaper som oppfyller to av følgende tre kriterier: mer enn 20 millioner euro i eiendeler, en nettoomsetning på 40 millioner euro eller mer enn 250 ansatte.

Etter hvert vil den også omfatte små og mellomstore bedrifter som er børsnoterte og enkelte kreditt- og forsikringsinstitusjoner.

Hvilke opplysninger må man rapportere?

csrd_small7_565151007

CSRD dekker et bredt spekter av ulike data om miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Totalt er det cirka 82 rapporteringskrav og 1144 datapunkter.

Innenfor området Social er det et bredt spekter av HR-datapunkter, for eksempel total årlig kompensasjon, grunnlønn, lønnsforskjeller mellom kjønnene, fødsels- og familierelatert permisjon, antall sykedager, overtidstimer osv.

Kontakt oss for mer informasjon

Når må jeg begynne å registrere disse dataene?

csrd_small6_534476114

Fristen for implementering av CSRD er:

*1. jan. 2024 for selskaper med mer enn 500 ansatte som allerede er underlagt direktivet om ikke-finansiell rapportering (NFRD). Rapporten skal foreligge i 2025.

1. jan. 2025 for selskaper som oppfyller 2 av følgende 3 kriterier:

  • Mer enn 250 ansatte
    og/eller
  • 40 millioner EUR i omsetning
    og/eller
  • 20 millioner EUR i eiendeler

Rapporten skal være ferdig i 2026.

1. jan. 2026 for børsnoterte små og mellomstore bedrifter, samt for enkelte kreditt- og forsikringsinstitusjoner. Rapporten skal foreligge i 2027.

* Alle selskaper kan velge å utelate noen av rapporteringskravene det første året. Selskaper med 750 eller færre ansatte har ytterligere innfasing i løpet av de to første årene.

csrd5_621273253

 

Hva innebærer CSRD for HR i Norge?

De to områdene som direkte påvirker HR, er ESRS S1 (Own Workforce) og ESRS G1 (Governance). Begge disse områdene krever dokumentasjon av retningslinjer og prosesser, samt spesifikke datapunkter og tall om de ansatte.

Det betyr to ting: HR-masterdata av god kvalitet er nå viktigere enn noensinne, og HR har flyttet inn i styrerommet. Bedrifter kan ikke lenger hevde at de er et godt sted å jobbe eller at de har en god balanse mellom jobb og privatliv – uten å kunne dokumentere det.

Fremtidige generasjoner av talenter og investorer vil være på utkikk etter disse tallene når de vurderer organisasjonen din - så ikke undervurder betydningen av CSRD.

 

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan CSRD vil påvirke HR

Hvordan samler jeg inn alle disse HR-dataene, og hvor lagrer jeg dem?

Prosessen med å samle inn og registrere CSRD-relaterte data kan selvsagt gjøres manuelt, men siden du må rapportere om disse tallene hvert år (og følge utviklingen), bør du vurdere å investere i en digital HR-løsning for masterdata som støtter rapporteringsstandarden (hvis du ikke allerede har gjort det).

I tillegg vil CSRD kreve at bedriftene rapporterer inn bærekraftsinformasjonen sin digitalt, slik at den blir tilgjengelig i den kommende European Single Access Point-databasen (ESAP).

Hos CatalystOne har vi mange års erfaring med å tilby kundene våre en masterdataløsning for alle relevante HR-data, som for eksempel de som kreves for CSRD.

La oss vise deg hvordan du kan ta neste steg på digitaliseringsreisen og samtidig forberede deg på CSRD.

 

Les mer om CSRD her

csrd7_602283487

 

 
 
 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert om CSRD og andre digitale HR-temaer.
 
 
csrd_arrow_form2
 

 

Forbehold: Denne siden er kun ment som informasjon, og er ikke ment som juridisk rådgivning. Leserne bør utøve sin egen dømmekraft, foreta selvstendige undersøkelser og rådføre seg med juridisk ekspertise ved behov.