Choose your language:
Parent Page IconTalent & Succession

Etterfølgerplanlegging

CatalystOne Succession Planner hjelper HR-avdelingen til å bedre visualisere, dokumentere og gjennomføre etterfølgerplanlegging. Dette gjør det enklere for HR å identifisere de beste interne kandidatene til nøkkelroller i organisasjonen.

Lever dere opp til medarbeidernes karriereambisjoner?

For mange organisasjoner og ledere er medarbeidersamtalene en utfordring, ofte er også gjennomføringsraten svært lav. Lederne er under press for å gjennomføre prosessen med mange medarbeidere innen for en kort tidsperiode. Mangel på struktur og klare utviklingsmål kan resultere i lav medarbeidertilfredshet. 

Opplever dere:

  • Vanskeligheter med å identifisere potensiale på organisasjons- og medarbeidernivå?
  • Manglende evne til å møte karriereambisjoner blandt medarbeiderne eller vanskligheter med å finne den rette interne kandidaten til en ledig stilling?
  • Manglende oversikt over kompetanser på kort og lang sikt?
Succession-Career-Path-HR-System
Successors for critical positions

Identifiser lovende kandidater til nøkkelposisjoner

CatalystOne Succession Planner forenkler prosessen med å identifisere talenter til nøkkelposisjoner, strømlinjeformer prosessen med velge de best egnede etterfølgerne og gjør det mulig å forbrede medarbeiderne på fremtidige karrieremuligheter.

Forbedret karriere- og etterfølgerplanlegging

CatalystOne Succession Planner gir deg god oversikt over organisasjonens fremtid, foreslår egnede kandidater fra dere talentmasse til enhver rolle, highlighter nøkkelposisjoner der du mangler potensielle etterfølgere og kanskje vil bli nødt til å lete eksternt.

  • Se medarbeiderevalueringer, inkludert vurderinger av potensiell "flight risk" for nøkkemedarbeidere. 
  • Inkluder trening- og utdannelsesinitiativer i utviklingsplaner for eventuelle etterfølgere, dette vil kunne ruste dem til den fremtidige rollen på forhånd.
Flight-risk-reduction-HR-system

Du er i gode hender - og i godt selskap!

Gjør som 200+ andre nordiske organisasjoner som allerede har digitalisert deres HR og ledelsesprosesser med HR-system fra CatalystOne.

fredrik-wessel

“CatalystOne hjelper oss med å skape en enhetlig medarbeideropplevelse i hele organisasjonen. Det hjelper oss også med å få mye mer data og samle inn data på en tydeligere måte”

– Fredrik Wessel, Chief HR Officer NLTG

Interessert i å ta en prat?

Ikke hold igjen - fortell oss gjerne hva du tenker!