Choose your language:
Parent Page IconOrganisation & Culture

Pulse Survey

Lytt til hvordan dine medarbeidere har det gjennom regelmessige pulsundersøkelser, og gi lederne verktøyet de trenger for å få innsikt i organisasjonens helse, holdninger, utfordringer og styrker – og få en bedre forståelse av medarbeideropplevelsen.

employee-listening-co-populum

Automatisert medarbeiderinnsikt med handlingsrettede resultater

Populums programvare for medarbeiderengasjement og pulsundersøkelser er nå en sentral modul i CatalystOne-plattformen.

Populums pulsundersøkelser er utviklet med tanke på tilgjengelighet. Alle medarbeidere blir hørt på gjennom undersøkelser som er tilgjengelige med ett enkelt klikk fra en hvilken som helst nettleser.

Automatisering og AI-drevne analyser gir innsikt på teamnivå, samtidig som den administrative byrden reduseres til et minimum.

Med pulsundersøkelser kan ledere følge med på trender over tid. Bruk innsikten fra undersøkelsene til å iverksette tiltak eller starte dialoger.

Bruk Populum for å sikre at hvert enkelt teammedlem er engasjert og trives gjennom hele medarbeiderforløpet.


Fleksibel frekvens

Uansett hvilken frekvens som er ideell for din organisasjon, kan løsningen konfigureres til å sende ut spørreundersøkelser månedlig, kvartalsvis eller årlig. Du kan også konfigurere løsningen til å passe dine behov - for eksempel hvis du vil ha flere mindre eller større årlige undersøkelser.

Sanntidsresultater

Du trenger ikke sitte og vente på resultatene av undersøkelsen. Med våre Pulse Survey-verktøy får både dine medarbeidere og ledere tilgang til resultatene umiddelbart etter at undersøkelsen er ferdig – hvilket sikrer at resultatene er relevante og ferske.

Rapporter og analyser

Pulse Survey kan generere automatiserte, brukervennlige rapporter og dashboards som er enkle å tolke.

Resultatene kan presenteres i en rekke ulike former, både online og i PowerPoint.


La masterdataene din komme til live

Å ha høykvalitets masterdata om dine medarbeidere og organisasjonen er selvsagt viktig – men å kunne kombinere dataene med innsikt i dine medarbeideres trivsel og holdninger er enda mer verdifullt.

Gode data er ikke nok i seg selv. Ledere trenger konkret innsikt for å sikre at sine team virkelig trives og at medarbeiderne føler seg sett og hørt. Med Pulse Survey kan ledere se trender og utvikling over tid, og i tillegg få mulighet til å benchmarke teamets resultater med resten av organisasjonen.

Kontakt oss i dag, så kan vi vise deg hvordan Pulse Survey kan puste nytt liv i masterdataene dine.

Populum-Employee-listening-1

Raskt eller detaljert?

Uansett om du foretrekker korte og jevnlige oppdateringer fra teamene dine, eller større årlige bedriftsundersøkelser, har vi løsningen. Du bestemmer frekvensen (månedlig, kvartalsvis eller årlig) og antall spørsmål du vil at medarbeiderne skal svare på. Det innovative og brukervennlige grensesnittet gjør det raskt og enkelt å sette opp en undersøkelse.

Integrert med resten av HR-systemet ditt

Integrasjonen med ditt HR-system og dine masterdata sikrer at all informasjon om medarbeiderne er korrekt og oppdatert til enhver tid. I tillegg sparer du tid ved å slippe å skrive inn e-postadresser eller sette opp organisasjonsstruktur og individuelle teammedlemmer hver gang du skal sende ut en spørreundersøkelse. Alle organisatoriske endringer vil automatisk og umiddelbart komme fram i ditt pulsundersøkelsesverktøy.

Intelligente rapporter

Ved å bruke maskinlæring og avansert naturlig språkbehandling kan Pulse Survey-verktøyene analysere resultatene og gi deg en oversikt som gjør deg i stand til å se gjentakende temaer og trender, noe som vil være svært tidkrevende å gjøre manuelt.


employee listening img 2

Hold deg oppdatert til tross for distribuerte team

Når lederne dine ikke er fysisk nær teamet sitt, enten fordi de jobber hjemmefra eller er fordelt på flere lokasjoner, kan det være vanskelig å få en følelse av hvordan teamet har det – og om det er behov for å diskutere noe.

Med våre Pulse Survey-verktøy vil medarbeiderne motta en e-post eller en tekstmelding (SMS) for å minne dem på at det er på tide å fylle ut undersøkelsen. Resultatene vil gi deg den innsikten du ellers ville fått ved å være sammen med teamet ditt.


Sannhet gjennom anonymitet

For å få en sann forståelse av hvordan teamet har det er det viktig at alle teammedlemmene vet at de kan snakke fritt og anonymt. Derfor er alle svar 100 % anonyme, noe som gjør at medarbeidere kan svare ærlig på spørsmål og rapportere konfliktsaker.

Alle teammedlemmer skal føle seg trygge nok til å si sin mening, og samtidig vite at deres synspunkter blir sett på som viktige et samlet team – dette gjør også at lederen kan få best mulig oversikt over stemningen i teamet.

Populum - phone high-res
module background