Choose your language:
Parent Page IconTalent & Succession

Kalibrering

CatalystOne Calibrator gir organisasjonen mulighet til å kvalitetssikre medarbeidervurderinger. Når du har en bedre forståelse av medarbeiderne, blir det enklere å identifisere topptalenter i organisasjonen.

Konsistente vurderinger

Spør to ledere om å vurdere den samme medarbeideren, og det er gode sjanser for at du får to svært forskjellige vurdering tilbake. Denne typen uoverensstemmelser skaper unøyaktige resultater og gjør der det vanskelig for HR å levere nøyaktige statestikker til ledergruppen. 

CatalystOne Calibrator eliminere gjetteleker, standardiserer vurderingene av alle medarbeidere og hjelper ledere til å unngå ubevisste skjeveter i vurderingene sine. 

Calibration-HR-system
performance reviews

Enkle, effektive og konsistente medarbeidersamtaler

Det er viktig å sikre at ledere blir holdt ansvarlige for evalueringene de gjør. En god måte å gjøre dette på er ved å gjennomføre evalueringskalibrering, noe som krever at lederne kan rettferdiggjøre vurderingene av sine medarbeidere.

Med CatalystOne Calibrator kan ledere kvalitetssikre sine medarbeidervurderinger for å sikre konstisens og nøyaktighet. 

Identifiser både høyt- og lavtpresterende medarbeidere

Alle medarbeidere er representer i et omfattende scorecard som inneholder alle detaljer om deres prestasjoner og erfaringer, samt deres potensielle forbedringsområde og personlige info. 

Disse scorecardene kombineres for å utforme en imponerende samlet informasjonskilde for HR. Dette gjør det mulig å gjennomføre omfattende prestasjonsanalyser på team og individnivå, dersom det ønskes.

CatalystOne-Performance-Matrix-9-Grid-overview-HR-system

Du er i gode hender - og i godt selskap!

Gjør som 200+ andre nordiske organisasjoner som allerede har digitalisert deres HR og ledelsesprosesser med HR-system fra CatalystOne.

fredrik-wessel

“CatalystOne hjelper oss med å skape en enhetlig medarbeideropplevelse i hele organisasjonen. Det hjelper oss også med å få mye mer data og samle inn data på en tydeligere måte”

– Fredrik Wessel, Chief HR Officer NLTG