Choose your language:

CatalystOne HR-løsninger

Vårt HR-system er bygget opp av forskjellige moduler som kan kombineres slik at de dekker deres unike behov, fra en komplett HR-suite, til å støtte de mest kritiske HR-prosessene.

Våre HR-løsninger støtter følgende prosesser og funksjonalitet:

Vårt HR-system støtter alle dine HR-prosesser, fra ansettelse til arbeidsforholdet avsluttes. Med oss kan du konfigurere løsningen etter behov og velge systemstøtte for enkelte viktige prosesser, eller et komplett HR-system med full funksjonalitet som støtter alle HR-prosesser.

co-icon-product-core_hr-blueCore HR

Core HR er fundamentet i en digital organisasjon, hvor HR-masterdata ligger sentralt og automatisering av HR- og ledelsesprosesser minimerer tidkrevende, administrative oppgaver og gjør HR i stand til å fokusere på strategiske oppgaver. HR har aldri vært bedre posisjonert for å bidra med verdifull innsikt og strategisk støtte gjennom HR-analyser av organisasjonen. Med Core HR kan du digitalisere viktige HR-prosesser som onboarding og offboarding, fravær og lønnsjustering i ett samlet HR-system.

Mer om Core HR

co-icon-product-continuous_performance-blueContinuous Performance

Continuous Performance Management er essensielt i en organisasjon som fremmer en kultur for åpenhet, anerkjennelse og tilbakemeldinger. Medarbeidersamtale og statussamtaler settes i sentrum, og løsningen gir mulighet for å belønne de beste talentene for gode resultater og proaktivt adressere utfordringer som hindrer måloppnåelse. Løsningen vil ikke bare gi oversikt over medarbeidernes prestasjoner, men ivaretar også det personlige utviklingsbehovet.

Mer om Continuous Performance

co-icon-product-compentence_and_learing-blueCompetence & Learning

En oversikt over kompetansen på både individ- og organisasjonsnivå er første skritt når det gjelder å tilby dine ansatte målrettede opplærings- og utviklingsprogrammer. Online-løsningen for kompetanse og læring håndterer både klasseromskurs og eLæring, og gjør det enklere enn noen gang å utdanne, utvikle, og beholde talentene.

Mer om Competence & Learning

co-icon-product-talent_and_succession-blueTalent & Succession

Løsningen hjelper deg å identifisere talenter i organisasjonen lik at du kan gi tilpasset støtte og den oppfølgingen de trenger for at de skal kunne trives og videreutvikle seg. Planleggingsverktøyet for etterfølgere gir deg mulighet til å identifisere talentfulle medarbeidere som kan utvikles til å gå inn i en eller flere fremtidige roller.

Mer om Talent & Succession

co-icon-product-organisation_and_culture-blueOrganisation & Culture

Få en dypere forståelse for deres organisasjonskultur og hvordan medarbeiderne etterlever verdiene gjennom avanserte medarbeiderundersøkelser og funksjonalitet for feedback.  Vår Organisation & Culture løsning er designet både for å hjelpe dere å skape engasjement og videreutvikle organisasjonen basert på medarbeiderundersøkelser og gi ledere og medarbeidere underlag for personlig utvikling ved hjelp av tilbakemeldinger.

Mer om Organisation & Culture

co-icon-product-recruitment-blueRekruttering

Tiltrekk deg de beste talentene med en profesjonell og effektiv rekrutteringsprosess som fokuserer på samhandling med de meste egnede kandidatene og fremmer din organisasjons merkevare.

Mer om Rekruttering

co-icon-product-core_hr-blue Core HR
co-icon-product-continuous_performance-blue Continuous Performance
co-icon-product-compentence_and_learing-blue Competence & Learning
co-icon-product-talent_and_succession-blue Talent & Succession
co-icon-product-organisation_and_culture-blue Organisation & Culture
co-icon-product-recruitment-blue Recruitment

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 100+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.
HuseboTrude_web

“HR har nå en mer effektiv arbeidsdag med et verktøy som hjelper oss å følge opp viktige prosesser. Vi bruker mindre tid på registrering av data eller å lete etter viktig informasjon.”

– Trude Husebø, HR Director SKULD

Ta en titt på vår programvare

Få innblikk i hvordan det vil føles å jobbe i HR systemet fra CatalystOne samt hvordan det ser ut - klikk på knappen under og vi vil avtale en demonstrasjon og snakke om hvordan denne løsningen kan passe for deg.

CatalystOne HR-system Full suite HCM solution

Vil du vite mer?

Her finner du noen måter å komme i kontakt med oss på: