Choose your language:
Parent Page IconCatalystOne Core HR - fundamentet i en digital organisasjon

Fravær

Digital fraværshåndtering med CatalystOne Absence standardiserer og forenkler prosessen på tvers av hele organisasjonen. Med automatiserte godkjenningsprosesser og oppfølging av fravær blir prosessen mer effektiv for HR og ledere. Modulen gir god oversikt over organisasjonens fravær og gjør det enkelt å identifisere trender.

Digital fraværshåndtering

CatalystOne Absence Manager gjør enklere enn det noen gang å holde oversikt over fraværet i organisasjonen.

Medarbeidere kan registrere egenmeldinger og sende forespørsmål om ferie og permisjoner rett i HR-systemet. Ledere og HR har full oversikt over brukte sykedager og feriedager til gode samtidig som systemet hjelper leder med å følge opp effektivt.

CatalystOne-HR-System-Absence-Solution

Selvbetjent fraværshåndtering

Medarbeiderne kan registrere alle fraværstyper i en interaktiv kalender som automatisk setter i gang en prosess og varsler relevant leder. I en widget på dashboardet vil du kunne følge med på hvor mange syke- eller feriedager som er brukt, og det er innebyggede terskler som sikrer at det ikke tas ut fravær urettmessig.

Automatiserte prosesser

Godkjenningsprosessen blir automatisk satt i gang når nye egenmeldinger eller ferieforespørsler registreres i systemet og ledere varsles for godkjenning. Automatiseringen forenkler ledernes oppfølging av langtidsfravær og fraværsdata eksporteres automatisk til lønnssystemet for en mer strømlinjeformet prosess.

Fraværsrapporter

Fraværsrapporter gir verdifull innsikt i potensielle problemområder. Analysert sammen med HR-masterdata kan man identifisere trender innen fravær og bruke denne innsikten til å sette inn forebyggende tiltak for å hindre uønskede situasjoner.


Har fraværet sklidd ut av kontroll?

Ustrukturert fraværshåndtering gjør det vanskelig å følge opp forespørsler. Enda vanskeligere er det å holde styr på hvor mange feriedager som er igjen, eller antall sykedager som er brukt. Dette kan være en kilde til mye frustrasjon for ledere, medarbeidere og HR.

  • Manuell fraværshåndtering er tidkrevende og skaper lange godkjenningsprosesser.
  • Uten oversikt over sitt fravær vi medarbeiderne sende utallige forespørsler til HR og ledere.
  • Mangel på kontroll fører til at det blir tatt uautorisert fravær
  • Er du usikker på om medarbeidere tar mer ferie enn de har rett til, eller sliter ledere med å følge opp at ansatte tar ut all lovpålagt ferie?

Ta gjerne en prat med oss om hvordan vi kan hjelpe deg med utfordringer som dette.

Compensation-without-an-HR-system

Manage-Absence-HR-system

Fraværshåndtering uten anstrengelser

Med digital fraværshåndtering i CatalystOne Absence får du standardiserte og automatiserte fraværsprosesser, med tilpasningsmuligheter for lokale lover og regler. Dette gjør ledere i stand til å responder på og godkjenne forespørsler og egenmeldinger effektivt.

  • Automatiserte prosesser reduserer ressursbruk relatert til fraværsadministrasjon.
  • Standardiserte prosesser og varslinger hjelper ledere med raskere responstid og korte godkjenningsprosesser, og skaper mindre frustrasjon internt.
  • Ledere kan enkelt følge opp medarbeideres ferieavvikling slik at dette gjøres i henhold til lovverket.

Hold organisasjonen din sunn og glad og reduser uønsket fravær

Alle medarbeidere har enkel tilgang til sine fraværsdata i eget dashboard. Herfra kan de lett registrere egenmelding eller søke om ferie og permisjon. Ledere og HR har live status på fravær og kan enkelt spore historiske fraværsdata og få oversikt over alt planlagt fravær.

Med gode rapport- og analyseverktøy kan du identifisere trender eller områder som trenger tiltak for å holde organisasjonen sunn og glad.

Ta kontakt med oss i dag om du vil vite hvordan vi kan bidra til full kontroll på fravær i din organisasjon.

Employee-Absence-HR-system
module background

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 100+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

Thonje Cock

“Marlink er en global organisasjon som har medarbeidere med 20 forskjellige nasjonaliteter spredt over hele kloden. Vi hadde behov for et HR-system som kunne hjelpe oss med å ta vare på medarbeiderne våre.”

– Thonje Cock, HR Business Partner, Marlink AS