Choose your language:
Parent Page IconCatalystOne Core HR - fundamentet i en digital organisasjon

CatalystOne HR-masterdata

CatalystOne HR-masterdata er en sentral hub for lagring av all medarbeiderdata på en sikker måte i samsvar med gjeldende regelverk. Med alle HR-data samlet i ett system gir det kraftige analyse- og rapporteringsverktøyet dyptgående innsikt i organisasjonen for å støtte strategiske beslutninger. Innebygget arbeidsflyt og prosessautomatisering letter mengden manuelle og tidkrevende oppgaver fra HR og ledere.

Enkel og sikker håndtering av masterdata

Håndter HR-masterdata enkelt og sikkert gjennom selvbetjening og integrasjoner med andre systemer. CatalystOne HR-masterdata gjør det lettere enn noen gang å etablere en enhetlig styringsmodell med standardiserte prosesser på tvers av organisasjonen. Dette sikrer at all medarbeiderdata er oppdaterte og pålitelige og lagret i en skybasert løsning som sikrer personvern og samsvar med regelverk. 

CatalystOne-Master-Data-Solution

Onboarding & Offboarding

Onboarding og Offboarding prosesser har aldri vært enklere eller mer problemfritt. Automatiserte arbeidsflyter sikrer at alle involverte blir tildelt ansvar og oppgaver som automatisk følges opp av HR-systemet. Nyt en ensartet prosess som gir konsistens og skaper gode medarbeideropplevelser - allerede før de nyansatte har sin første arbeidsdag!

Les mer om Onboarding & Offboarding

Automatisering

Automatiser prosessene og frigjør tiden din fra tidkrevende oppgaver. Både HR og ledere kan starte prosesser, som for eksempel onboarding eller statussamtaler, i systemet. Alle relevante parter vil varsles om oppgaver de har blitt tildelt. Systemet følger automatisk opp og gir påminnelser ved behov. Selv kan du følge hele prosessen med noen få klikk.

Analyse og rapporter

Ved å sømløst knytte HR-masterdata sammen med HR- og ledelsesprosesser blir masterdataene ryggraden i HR. Generer rapporter og visuelt engasjerende grafer for å bidra til innsikt og illustrere trender. Ved hjelp av et kraftig analyseverktøy er HR posisjonert som en strategisk forretningspartner som kan identifisere gap og potensielle utfordringer. Gi ledelsen støtte i beslutninger som forbedrer organisasjonens prestasjoner.

Les mer om HR-analyse

Organisasjonskart

Det interaktive organisasjonskartet gir deg, ledere og medarbeiderne en rask oversikt over organisasjonsstrukturen. Nå er det enkelt å finne lederen av en avdeling, eller kollegaen du søker etter i en grafisk oversikt som gjør det enkelt å søke og navigere i.

E-signatur

Elektronisk signatur er en grunnleggende teknologi for digitale organisasjoner, og sørger for at du kan jobbe digitalt og effektivt også i godkjenningsprosesser og ved signering av dokumenter.


Ikke kast bort tiden din på manuelle oppgaver og ineffektive HR-prosesser

Vi har alle kjent på frustrasjonen når dårlig datakvalitet og tidkrevende, manuelle oppgaver gjør at viktige prosesser bremser opp.  Ikke la deg drukne i administrasjon, men fokuser på det som virkelig genererer verdi, og bring organisasjonen nærmere de strategiske målsetningene.

 • Bruker du for mye tid på administrative oppgaver som å besvare forespørsler fra medarbeidere, vedlikeholde ansattdata eller å hente ut rapporter til ledere?
 • Ligger medarbeiderdata lagret i forskjellige systemer som er avhengig av manuell oppdatering slik at datakvaliteten fort forringes og skaper ineffektivitet?
 • Er onboarding-prosessen deres tidkrevende og utføres forskjellig på tvers av organisasjonen?
 • Er ansattdata lagret sikkert og i samsvar med Personvernloven og reglene i GDPR?
 • Mangler du innsikten du trenger fra analyser for å ta gode strategiske beslutninger?

Kontakt oss i dag og la oss ta en prat om hvordan vi kan hjelpe deg og din organisasjon med å vokse og trives med CatalystOne HR-system.

illu-dontWasteTime

illu-freeUpTime

Frigjør tiden din ved å automatisere prosesser og redusere administrative oppgaver

CatalystOne HR-masterdata støtter og automatiserer kjerneprosessene innen HR.  Tid du brukte på administrasjon og operasjonelle oppgaver kan nå flyttes over til mer verdiskapende oppgaver som å utvikle organisasjonen på linje med forretningsstrategien. 

 • Digitaliserte og automatiserte HR-prosesser minimerer tid brukt på administrasjon og operative oppgaver.
 • Sentraliser og skap mer effektive HR- og ledelsesprosesser på tvers av organisasjonens avdelinger, funksjoner og regioner.
 • Gjør det mulig for ledere å sette i gang egne arbeidsflyter.
 • Varslinger og triggere hjelper deg å starte prosesser automatisk og påse at rutiner etterfølges.
 • Oppnå enkle og smertefrie onboardingprosesser som skaper gode medarbeideropplevelser.
 • Behold kontrollen over utstyr og informasjon med strukturert offboardingprosess.

Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe dere med mer effektiv HR. Ikke nøl med å ta kontakt!


Vær sikker på at du alltid har kontroll på dataene dine og at de oppbevares trygt til enhver tid

Vår HR-masterdataløsning gir deg kontroll på dine data og sørger or at de er relevante og håndteres i henhold til personvernregler og GDPR.

 • En pålitelig kilde for alle medarbeiderdata sikret i et GDPR-compliant system.
 • Sømløs integrasjon med andre IT-systemer som deler data for å øke kvalitet og effektivitet.
 • Rollebasert tilgangskontroll og selvbetjening sparer tid og øker datakvaliteten betydelig.
 • Effektiv rapportering gir deg en enkel oversikt med drill-down funksjon.
 • Benytt statistikk og analyse som grunnlag for bedre beslutninger.
 • Digitalt organisasjonskart oppdateres automatisk. 

Snakk med oss om hvordan dere kan starte digitaliseringen av HR allerede i dag!

 

illu-GDPR
module background

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 200+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

HuseboTrude_web-rund

“HR har nå en mer effektiv arbeidsdag med et verktøy som hjelper oss å følge opp viktige prosesser. Vi bruker mindre tid på registrering av data eller å lete etter viktig informasjon.”

– Trude Husebø, HR Director SKULD