Choose your language:
Parent Page IconContinuous Performance

One to One

Med CatalystOne-modulen One to One kan du gjennomføre effektive og strukturerte 1:1-møter på en enkel måte. Verktøyet hjelper deg med å forberede deg i forkant av møtet og oppfølging og registrering av oppgaver i etterkant, slik at både leder og medarbeider får mest mulig verdi ut av møtet.

Personlige og effektive møter, gjort enkelt

One to One er vår nyeste modul og en del av Continuous Performance. Det er en moderne og digital måte å gjennomføre produktive samtaler mellom dine ledere og medarbeidere på en rask og enkel måte.

 

Lettvint og intuitiv

One to One-modulen er enkel og intuitiv. Med kun noen få klikk har du satt opp et møte:

  1. Velg den medarbeideren du ønsker å ha et møte med.
  2. Velg emnemalen du ønsker.
  3. Send invitasjonen.
Dersom malen inkluderer forberedelse, vil begge deltakerne få tilgang til en rekke spørsmål før du starter – ellers kan du simpelthen starte møtet når du er klar.

I løpet av møtet kan lederen se samtalepunkter for møtet, for å sikre at alle viktige aspekter blir dekket under samtalen - og eventuelle gjøremål som er avtalt kan noteres for å sikre at de blir fulgt opp.

Vil du vite mer om One to One?

Screenshot of the CatalystOne module: One to One

 

One-to-one-overview-large

Emnemaler

HR kan enkelt sette opp emnemaler for ledere og medarbeidere for å hjelpe dem med å strukturere samtalen, for eksempel situasjoner som 1:1-møter, Exit-intervjuer, sykefravær osv.

One-to-one-templates-large

Enkel oversikt

Lederen har tilgang til en oversikt over teamet og når de hadde det siste 1:1-møtet og om det er på tide å sette opp et nytt møte med en medarbeider. Fra oversikten krever det bare noen få klikk for å sette opp neste møte.

One-to-one-todos-large

Oppfølging av oppgaver

Under møtet kan begge møtedeltakerene registrere en "to-do" eller en oppgave som bør følges opp. Etterpå kan de se status på oppgaven og hvem den ble tildelt, og i sitt neste møte kan de se hva som ble avtalt under forrige møte.

One-to-One-Overview-and-Insights

Innsikt og måling

HR kan enkelt måle antall One to One møter i organisasjonen, og se hvem som startet møtene.

One-to-One-Meeting-notes

Møtenotater

Under møtet kan deltakerne skrive ned møtenotatene sine i One to One-modulen. Delte notater sikrer åpenhet om konklusjonene fra møtet.

Ny funksjonalitet kommer snart!

Vi vil introdusere en rekke nye og spennende funksjoner for vår nye One to One-modul. Følg med for oppdateringer!


Forbedrede prestasjoner med bedre 1:1-møter

Jevnlige møter og innsjekkinger mellom medarbeidere og ledere er nøkkelen til at ansattes arbeid blir samkjørt, og det gir også innsikt i trivsel og prestasjoner til både enkeltmedarbeidere, teamet og organisasjonen som helhet.

En god dialog mellom ledere og medarbeidere kan også bidra til å øke engasjementet og forbedre arbeidsforholdet – noe som kan øke både produktivitet og føre til at ansatte ønsker å bli i organisasjonen.

One to One er en del av modul-kategorien vår Continuous Performance Management, som inneholder både performance management, feedback- og samtaleverktøy.

One-to-one-meeting-illustration-scaled2

Juster og tilpass virksomheten din

I en verden i stadig endring er det viktig å justere og tilpasse virksomheten med jevne mellomrom. Å gå fra årlige medarbeidersamtaler til kontinuerlige statusmøter er avgjørende for å sikre at organisasjonen din er smidig og jobber mot det samme målet, selv om målet kan endre seg i løpet av året.

Bestill en live demonstrasjon av modulen og se hvordan vi kan hjelpe deg å løfte 1:1-møtene dine til neste nivå.

Ikke bare ta vårt ord for det

Den Nordenbasert markedslederen Banqsoft, som tilbyr finansiell programvare, har brukt modulen med stor suksess.

Katrine-Karlsen-Banqsoft-One-to-one

“Det er avgjørende for oss i Banqsoft å opprettholde et konstant fokus på medarbeiderengasjement og utvikling. One to One har hjulpet oss gjennom å bedre legge til rette for produktive samtaler på en enkel og intuitiv måte. Med tilpassbare maler og roller har vi designet en prosess som fungerer for oss og strukturen vår, og gir teamlederne og lederne våre fleksibiliteten til å starte innsjekkinger når det passer dem og teamet deres. Å kunne legge til og holde styr på gjøremål etter hvert møte er også en funksjon vi elsker!”

– Katrine Karlsen, HR Operational Manager, Banqsoft