Choose your language:
Parent Page IconContinuous Performance

CatalystOne Fast Feedback

Transparens og åpenhet er nøkkelen til å skape økt engasjement for medarbeiderne, og det å motta konstruktiv tilbakemelding er en av de beste måtene man kan utvikle seg på. CatalystOne Fast Feedback gjør det enkelt for ansatte å dele tanker og innspill med kolleger og ledere.

Verdien av feedback

Åpenhet og transparens er avgjørende for å skape økt engasjement for medarbeiderne. Derfor besluttet vi oss for å senke terskelen for å gi anerkjennelse og ha åpen dialog med et enkelt verktøy som fungerer som kanal for feedback for hele organisasjonen.

Ettersom mange jobber på tvers av funksjoner og avdelinger, er det viktig at kanalene for å gi tilbakemeldinger ikke er begrenset av organisatoriske barrierer. Med CatalystOne Fast Feedback kan brukerne dele tilbakemeldingene de får med lederen sin og dermed koble tilbakemeldingen (hvis de ønsker) til deres medarbeidersamtaler og statussamtaler.

CatalystOne HR-system - Fast Feedback

Enkelt med umiddelbar tilbakemelding

Tilbakemelding er mest verdifull når den deles rett etter hendelsen feedbacken relaterer seg til. CatalystOne Fast Feedback gjør det enklere enn noensinne å dele sine tanker etter samhandling med en kollega. Detaljert rapport om aktivitetsnivået for tilbakemeldinger hjelper HR å forstå utviklingen av tilbakemeldingskulturen i organisasjonen din.

Del tilbakemeldinger med ett klikk

Det er alltid flott å høre noen fortelle deg at du har gjort en god jobb. Med CatalystOne Fast Feedback kan medarbeiderne, med stolthet, dele sin positive tilbakemelding med sin leder eller hele organisasjonen hvis de ønsker det. Brukere kan også til enhver tid få tilbakemelding fra kolleger for å bedre forstå hvordan deres arbeid oppfattes av andre.

Integrere feedback med medarbeidersamtalen

Feedback kan importeres direkte inn i CatalystOne Appraisal Manager-løsningen, som hjelper medarbeidere å synliggjøre og konkretisere prestasjoner og utvikling for lederen sin.

Les mer om medarbeidersamtale

Mangel på anerkjennelse skaper usikkerhet

Å motta tilbakemelding kan gi en helt unik følelse av å bli verdsatt. Ved å fremme en god tilbakemeldingskultur sørger du for at godt arbeid ikke går ubemerket!

Organisasjoner uten slike mekanismer risikerer å fremmedgjøre medarbeidere som føler at de ikke mottar anerkjennelsen de fortjener, uansett hvor hardt de jobber. Fremmedgjorte medarbeidere er mye mer tilbøyelig til å bytte jobb. Å finne en erstatter krever mange ressurser av organisasjonen.


Utstyr organisasjonen din med verktøyet de trenger for å gi kollegene sine umiddelbar anerkjennelse med CatalystOne Fast Feedback.

Kontakt oss i dag, og la oss vise deg alle detaljene i vår CatalystOne Fast Feedback-modul.

Direction and recognition with Fast feedback
Feedback gives higher engagement and motivation

Timing av feedback påvirker motivasjonen

I CatalystOne jobber vi med å eliminere alle barrierene som hindrer organisasjoner i å bygge en god tilbakemeldingskultur som maksimerer verdien og effekten av feedback.

Alle elsker å få ros og anerkjennelse for sin innsats, men det har mindre effekt hvis rosen kommer mange måneder etter innsatsen.

CatalystOne Fast Feedback er en kanal for en-til-en, eller en-til-flere feedback som gjør det enkelt å gi tilbakemelding når den gir mest effekt på engasjement og motivasjon.

Hjelp medarbeiderne å synliggjøre sin verdi

CatalystOne Fast Feedback er et effektivt verktøy som gjør det mulig for ansatte å vise sin verdi for organisasjonen ved å dele positive tilbakemeldinger med sin leder eller sine kolleger.

Visste du at 8 av 10 foretrekker øyeblikkelig anerkjennelse - i stedet for en tradisjonell og formell medarbeidersamtale? Studier viser også at tilbakemeldinger som gis sent kan redusere effekten.

Få et verktøy som støtter en god tilbakemeldingskultur og begynn å gi umiddelbar tilbakemelding som har maksimal effekt.

Employee-onboarded
module background

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 100+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

HuseboTrude_web-rund

“HR har nå en mer effektiv arbeidsdag med et verktøy som hjelper oss å følge opp viktige prosesser. Vi bruker mindre tid på registrering av data eller å lete etter viktig informasjon.”

– Trude Husebø, HR Director SKULD