Choose your language:
Parent Page IconContinuous Performance

Medarbeidersamtale

Digitaliser prosessene rundt medarbeidersamtale og prestasjonsstyring med CatalystOne Appraisal Manager og strømlinjeform dine individuelle mål med organisasjonens overordnede mål for å sikre at dine ansatte jobber mot de samme målene.

Digitaliser medarbeidersamtalen

Med digital støtte til medarbeidersamtaler og prestasjonsutvikling, vil prosessen bli mer strømlinjeformet og smidig, mens alt blir dokumentert i systemet. Både medarbeidere, HR og ledere kan følge progresjonen i egne dashbord.

Du kan også koble de individuelle Key Performance Indicators (KPIer) med de overordnede felles forretningsmålene og sikre at alle ansatte spiller en rolle i det overordnede målet.

CatalystOne-Continuous-Performance-Management-HR-system

Prosesstøtte

CatalystOne Appraisal Manager hjelper ledere og ansatte gjennom hele utviklingsprosessen, alt fra forberedelser - til å definere mål og regelmessige oppfølginger gjennom året. Maler for samtalene bidrar til å strukturere og skape ensartede medarbeidersamtaler på tvers av organisasjonen.

Fleksible KPIer og målsetninger

Ved å la medarbeiderne dele mål med sine ledere og resten av organisasjonen, vil alle jobbe i samme retning. Hvis prioriteringene dine endres i løpet av året, vil dynamiske KPIer og måljusteringer gi organisasjonen den nødvendige smidigheten.

Personlig karriereutvikling

Flytt fokus bort fra kvantitative rangeringer og poengsystemer, ved å benytte verktøy for karriereplanlegging og personlig utvikling. Hvis det blir identifisert noen læringsmål, kan man i løpet av medarbeidersamtalen knytte dem direkte til relevante kurs eller e-læring, og dermed lage konkrete tiltak som ansatte kan gjøre for å nå sine mål.


Alle drar i samme retning

Den beste måten for en organisasjon å nå sine mål på er å la målene reflekteres i ansattes egne mål. Med stadig skiftende forutsetninger i markedet og en rasende utvikling innen teknologi, forandrer hverdagen seg fort. Organisasjonen din må kunne reagere raskt når situasjonen endres. Målene du definerer i januar, er kanskje ikke lenger være relevante når du kommer til slutten av året.

Hold ansatte på rett spor og gi dem klare, fleksible og meningsfulle mål.

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan dine mål kan forplante seg til hele organisasjonen ved hjelp av CatalystOnes HR-system.

Performance-Goals-Direction

Performance-Interview-HR-system

Minimer administrasjon ved å digitalisere medarbeidersamtalen

Medarbeiderutvikling gir alle ansatte muligheten til å forbedre prestasjoner og utvikle seg personlig, og er derfor helt avgjørende for å sikre en langvarig suksess for organisasjonen. Selv om disse samtalene er viktige krever det en stor mengde tid og ressurser for å fullføre hundrevis eller tusenvis av medarbeidersamtaler.

Ved å digitalisere medarbeidersamtalen vil du kunne spare hundrevis av arbeidstimer og unødvendig administrasjon over hele bedriften, noe som vil frigjøre mange ressurser for både HR og ledere.


Led dine beste ressurser riktig vei

Medarbeidersamtalen bør ikke bare være å diskutere ansattes prestasjoner, men den bør også handle om hva du skal gjøre for å styrke og forbedre dem.

Ved å endre fokus til karriereplanlegging og faglig utvikling, sørger du for at medarbeiderne føler seg verdsatt. Med en klar plan for fremtiden og potensielle muligheter på plass, vil ansatte svært sannsynlig å slutte seg til selskapets langsiktige strategi.

Kontakt oss i dag, og la oss se hvordan vi kan hjelpe din organisasjon med CatalystOne HR-løsning.

Succession-Career-Path-HR-System
module background

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 200+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

HuseboTrude_web

“HR har nå en mer effektiv arbeidsdag med et verktøy som hjelper oss å følge opp viktige prosesser. Vi bruker mindre tid på registrering av data eller å lete etter viktig informasjon.”

– Trude Husebø, Global Head of Human Resources, Wallenius Wilhelmsen Logistics.