Choose your language:
Parent Page IconOrganisation & Culture

360-undersøkelse

Med CatalystOne 360 får medarbeidere tilgang til store mengder informasjon om egne prestasjoner. Med rettferdige og nøyaktige vurderinger danner denne verdifulle informasjonen grunnlag for utviklingsmessige prioriteringer.

Det store bildet

Om dine ansatte bare får feedback fra sine linjeledere går de glipp av en stor andel informasjon om deres innsats og evner, og hvordan andre oppfatter deres arbeid.

360-feedback gir dine ansatte mye mer – det hjelper dem å kjenne sine styrker og utfordringer, i tillegg til å kanskje belyse hittil ukjente områder. Det blir lettere å vite hva vi bør jobbe med når vi forstår hvordan andre ser oss.

Ikke la dine ansatte finne opp sin egen virkelighet – gi dem heller ordentlig og helhetlig tilbakemelding, som hjelper dem i karrieren sin.

Feedback-hr-system
CatalystOne-360-feedback-HR-system

Fokus på utvikling

Feedback er en utrolig viktig faktor når det gjelder personlig utvikling. Det gjør at vi blir trygge på våre styrker, og lar oss jobbe med våre utfordringer – noen av dem kanskje ukjente for oss på forhånd.

CatalystOne 360 Feedback gir dine medarbeidere eierskap til sin egen utvikling, hjelper dem å lage meningsfulle forbedringsplaner og til å ta kontroll over sin karriere. Resultatet er mer etterrettelighet og økt engasjement.

Balansert og helhetlig feedback

CatalystOne 360 Feedback hjelper deg å samle feedback fra alle menneskene dine ansatte samhandler med, både underordnede, ledere og de på samme nivå. Dette gir et komplett bilde av hvordan vedkommende fungerer i sin rolle.

Der ledere kan ha en tendens til å fokusere hovedsakelig på produktivitet, kan feedback fra kolleger ofte belyse andre ferdigheter, som f.eks samarbeidsevner og lederegenskaper. Resultatet er en balansert oversikt over karakteristikk og oppførsel.

Balanced-and-holistic-feedback
Gather-Feedback-HR-system

Samle og sortere feedback