Choose your language:

Corporate Social Responsibility

Fordi vårt engasjement for mennesker handler om mer enn oss selv

Å gjøre en forskjell

Samfunnsengasjement (CSR) er en viktig del av vår kultur på CatalystOne. Vi har et sterkt engasjement for mennesker og dette påvirker hvordan vi jobber, hvordan vi velger å oppføre oss - til og med hvordan vi utvikler vårt software.

Vårt fokus på CSR inkluderer alt fra våre medarbeideres arbeidsforhold, hvordan vi forholder oss til vår omverden, arbeidsmiljø, korrupsjon, avfall, energi, transport, innkjøp og mye mer... Dette viktige arbeidet ledes av vår avdeling for People & Culture, men eies av oss alle sammen.

Last ned vår rapport: Transparency Act - CatalystOne Solution's work on human rights and ethical trade

IMG_4853-1

"Passion for people"

Våre produkter handler om å hjelpe kundene med å oppnå sine ambisjoner om eksepsjonelle resultater for sine medarbeidere og organisasjon. For å hjelpe de med dette er vi nøye med å rekruttere de beste menneskene for oppgaven - de som vil bygge sin karriere rundt det å gjøre en tydelig forskjell for våre kunder, partnere og leverandører.

Ikke et hvilket som helst IT-selskap

Vi er godt kjent med at IT-sektoren og teknologiselskaper generelt har for lav representasjon av kvinner. Men ikke hos oss! Vi er veldig stolt av å kunne si at vi med vår 45% kvinneandel har en veldig god kjønnsbalanse i selskapet. Dette gjelder for alle våre lokasjoner og på alle nivåer i selskapet - også ledergruppen.

 

Vi tror fullt og fast på at mangfold skaper en bedre arbeidsplass, sterkere team og smartere løsninger. Det betyr at vi alltid streber etter å se forbi begrensende merkelapper.

IMG_1768-2
Govt-school-restoration

Samfunn, involvering og utvikling

Vårt engasjement når langt ut over vår egen organisasjon. På CatalystOne har både våre røtter og vår historie skapt et sterkt ønske om å hjelpe de som ikke er like heldige som oss, spesielt barn.

Rett i nærheten av vårt Chandigarh-kontor ligger en skole som vi har et spesielt bånd til. I tillegg til økonomisk støtte som blant annet går til stipender og lønn til lærere, har vi bygget både et bibliotek og et datarom for skolen. Vi tilbyr også en skolebussordning og har utstyrt skolen med diverse it-utstyr.

Skolen gir lokale gutter og jenter muligheten til å lære engelsk, i tillegg til andre viktige fag. Det er rundt 70 elever mellom fire og tretten år og vårt mål er å gi disse barna et bedre utgangspunkt til å kunne lykkes i livet. Uavhengig av hvilken vei de velger å ta. Vi er utrolig stolte av arbeidet vi gjør og alle de flotte barne "våre" i Bhago Majra.

Våre verdier

Ikke alle selskaper kan si at de virkelig lever etter verdiene sine, men hos oss er verdiene en helt naturlig del av hverdagen og hvordan vi jobber. Det er ganske enkelt fordi det ikke er vi som har utviklet verdiene våre, men verdiene som har utviklet oss!

Dedication

We take pride in our work and are dedicated to going the extra mile to achieve the desired results

Agility

We are open, flexible, and creative, and we adapt to every situation to ensure we find the optimal outcome for our customers

Results

We seek to create value in everything we do, focussing on long-term goals and short-term wins

Trust

We trust in ourselves, our colleagues, and our customers, and we take responsibility in all our relationships

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) pålegger alle større virksomheter å redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Klikk her for tilgang til CatalystOne sin redegjørelse for hva hvordan vi jobber med disse spørsmålene.

Vil du vite mer om oss?

Dette kan være starten på et langt og lykkelig partnerskap - la oss starte reisen!

Kontakt oss i dag, så kan vi sammen finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.