Choose your language:

Integrasjoner

Uavhengig om dere er et middels stort selskap med et mindre IT-miljø, eller et globalt konsern med et komplekst IT-landskap som bygger på flere systemer og plattformer, muliggjør vi at data flyter sømløst mellom de eksisterende IT-løsningene og HR-systemet fra CatalystOne.

Hvorfor integrere med HR-løsningen?

Hvis informasjon om dine medarbeidere registreres dobbelt i flere systemer som benytter de samme dataene er sannsynligheten stor for at datakvaliteten forringes. Det kan også bety dårligere sikkerhet og unødvendige kostnader som lisenser som løper unødvendig. Når dataene er sentralisert i et HR-system med masterdataløsning kan du integrere med de andre systemene som benytter seg av ansattdata og få et solid fundament for å håndtere informasjonen på best mulig måte.

Bedre datakvalitet

Vi anbefaler alle våre kunder å integrere relevante IT-systemer med HR-masterdataløsningen for å samle ansattdata på ett sted. Dette gir din organisasjon en sann kilde til korrekte og oppdaterte medarbeiderdata på ett sted. Dette vil bedre datakvaliteten på tvers av alle systemer.

Det er ikke lenger behov for å synkronisere, overføre eller slette data manuelt når alle systemene bruker informasjon fra den samme databasen som er utviklet med tanke på sikker og enkel håndtering av medarbeiderdata.

CatalystOne-integration-illustration
Active Directory-CatalystOne

Active Directory

Ved å integrere Microsoft Active Directory (AD) med din HR-masterdataløsning fra CatalystOne vil du alltid ha siste, oppdaterte brukerinformasjon og rettigheter. Dette reduserer risiko for sikkerhetsbrudd ved uønsket tilgang fra tidligere ansatte samt kostnader forbundet med ubrukte lisenser.

Integrasjon med lønnssystemer-CatalystOne

Integrasjon med lønnssystemer

Du kan integrere lønnsystemet ditt med HR-løsningen fra CatalystOne. Ved å integrere HR-løsningen med lønnssystemet vil informasjon om lønn og goder oppdateres kun ett sted. Compensation Management gjør det lett og oversiktlig og lønnssystemet baserer seg på korrekte data i HR-systemet.

Les mer om compensation manager module

Single Sign-On (SSO)-CatalystOne

Single Sign-On (SSO)

HR-systemet kan enkelt integreres med en Single Sign-on løsning slik at brukerne enkelt kan bytte mellom de forskjellige systemene uten å huske på flere passord. Dette gjør at deres medarbeidere bruker systemene mer aktivt og lettere får tilgang til relevant informasjon, noe som øker nytteverdien av løsningen.

Integrate-with-CatalystOne

En integrasjon for alle!

I dag kan de fleste IT-systemer som håndterer lønn, rekruttering, timeregistrering etc, sende og motta data fra eksterne kilder. Vi tilbyr et fleksibelt og sikkert API som gjør integrasjon mellom HR-masterdata og de andre IT-systemene så enkelt som mulig. Din IT-avdeling kan sette opp integrasjonene slik at de best mulig dekker deres forretningsbehov.

Det kan være utfordrende selv om vi får det til å se enkelt ut

Vårt team med tekniske konsulenter er eksperter på å migrere data mellom systemer og sette opp integrasjoner med en rekke forskjellige IT-systemer.
microsoft-azure-hosting

Microsoft Azure Partner

CatalystOne er en Microsoft Azure partner, og vi vil i fremtiden støtte ytterligere tjenester og applikasjoner som er tilgjengelige i Azure cloud network. Det betyr at det vil bli enda lettere å integrere med andre tjenester, og mulighetene er mange!

Hvilke systemer kan du integrere med?

Hvis du lurer på om vi kan integrere med de systemene dere har, eller planlegger å ta i bruk, hjelper vi deg gjerne med å få svar på dette. Ring, eller send oss en e-post.