Choose your language:

Core HRCore HR

Core HR er fundamentet i en digital organisasjon, hvor HR-masterdata ligger sentralt og automatisering av HR- og ledelsesprosesser minimerer tidkrevende, administrative oppgaver og gjør HR i stand til å fokusere på strategiske oppgaver. HR har aldri vært bedre posisjonert for å bidra med verdifull innsikt og strategisk støtte gjennom HR-analyser av organisasjonen. Med Core HR kan du digitalisere viktige HR-prosesser som onboarding og offboarding, fravær og lønnsjustering i ett HR-system.

CatalystOne Core HR støtter følgende prosesser og funksjonalitet:

Vår Core HR-løsning omfatter en rekke softwaremoduler og funksjonalitet som støtter dine viktigste HR-prosesser. Løsningen gjør det mulig å samle alle HR-data i ett sikkert system. Innebygget prosessautomatisering frigir tid og effektiviserer prosesser slik at HR og ledere kan rette fokus og ressurser mot strategiske oppgaver. Analyser av HR-data gir innsikt i organisasjonen og pålitelig beslutningsgrunnlag for ledelsen.

layers-iconHR-Masterdata

CatalystOne HR-masterdata er en sentral hub for lagring av alle medarbeiderdata på en sikker måte i samsvar med gjeldende regelverk. Med alle HR-data samlet i ett system gir det kraftige analyse- og rapporteringsverktøyet dyptgående innsikt i organisasjonen for å støtte strategiske beslutninger.  Innebygget arbeidsflyt og prosessautomatisering letter mengden manuelle og tidkrevende oppgaver fra HR og ledere. 

Les mer om HR-masterdata

layers-iconFravær

Digital fraværshåndtering med CatalystOne Absence standardiserer og forenkler prosessen på tvers av hele organisasjonen. Med automatiserte godkjenningsprosesser og oppfølging av fravær blir prosessen mer effektiv for HR og ledere. Løsningen er fleksibel og tillater tilpasninger til lokale ferie- og fraværsregler. Modulen gir god oversikt over organisasjonens fravær og gjør det enkelt å identifisere trender.

Les mer om Absence

layers-iconLønnsjustering

Digitaliser hele prosessen for lønnsjustering med CatalystOne Salary Review, fra budsjettallokering, via evaluering, til endelig beslutning. Hold deg oppdatert med real-time endringer i budsjettet og kombiner bransjeinformasjon med egne interne resultatdata for avansert benchmarking. Slik kan du ta kvalifiserte valg for organisasjonens lønnsnivå.

Les mer om Salary Review

layers-iconOnboarding & Offboarding

Skap utrolige medarbeideropplevelser - allerede før den nyansatte starter! Automatisering hjelper deg å strømlinjeforme prosesser og sørger for at alt er på plass første dag, og ved at nye medarbeidere involveres i sosiale arrangement og grunnleggende kurs får de en "flying start". Og når et arbeidsforhold opphører vil automatiserte offboardingprosesser sørge for at dette håndteres enkelt og strømlinjeformet.

Les mer om Onboarding & Offboarding

layers-iconHR-analyse

Transformer HR-funksjonen til en verdifull, strategisk forretningspartner for hele organisasjonen ved å ta i bruk potensialet som ligger i deres HR-data. Kraftige analyseverktøy og rapporter gir mulighet for å analysere trender og gi dypere innsikt for å støtte viktige, strategiske beslutninger for organisasjonen.

Mer om HR-analyser

E-signatur

Elektronisk signatur er en grunnleggende teknologi for digitale organisasjoner, og sørger for at du kan jobbe digitalt og effektivt også i godkjenningsprosesser og ved signering av dokumenter.

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 200+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

HuseboTrude_web

“HR har nå en mer effektiv arbeidsdag med et verktøy som hjelper oss å følge opp viktige prosesser. Vi bruker mindre tid på registrering av data eller å lete etter viktig informasjon.”

– Trude Husebø, HR Director SKULD

CatalystOne-HR-system-Full-suite-HCM

Se vår software

Klikk på knappen under og se en kort introduksjonsvideo som gir deg ett inntrykk av hvordan CatalystOne HR-løsningen vil føles og se ut i bruk. Vi kan også avtale et møte hvor vi kan vise hvordan løsningen vil dekke din organisasjons spesifikke behov og besvare spørsmål dere skulle ha.

Vil du vite mer?

Vi besvarer gjerne dine spørsmål om HR-system. Ta kontakt med oss her, vi ser frem til å prate med deg!