Choose your language:

CatalystOne for:HR-ledere

Innovasjon og teknologi er i ferd med å skape en ny gullalder for HR. Aldri før har det vært en så god mulighet til å løfte HRs rolle fra administrasjon - til å være en viktig strategisk sparringspartner for hele virksomheten.

En gyllen tid for HR

I årevis har HRs strategiske rolle blitt oversett og forsømt, vanligvis redusert til administrasjon, rekruttering og lønn. Men i dag forvandler HR seg til en viktig del av ledergruppen og tar del i beslutningsprosesser takket være en kombinasjon av HR-data, analyse og evnen til både å motivere og engasjere ledere og ansatte.
Engasjer folkene

Engasjer folkene

Med digitale spørreskjemaer og verktøy for kontinuerlig tilbakemelding mellom leder og medarbeider, vil du raskt se en økning i ansattes tilfredshet og engasjement.

Les mer

Øk produktiviteten

Øk produktiviteten

Økt engasjement betyr økt produktivitet. Bruk CatalystOnes Continuous Performance Management-modul for å utvikle kompetanse og prestasjoner.

Les om Continuous Performance

HR-Automation

Frigi tid for HR gjennom automatisering

Automatisering av rutinemessige, manuelle HR- og administrasjonsprosesser vil frigjøre tid og ressurser som i stedet kan brukes til å arbeide med viktige strategiske og verdiskapende mål.

Les om Core HR

Ett system som dekker alle dine behov

CatalystOne er et omfattende HR-system som støtter alle HR- og ledelsesfunksjoner, fra HR masterdata til talentutvikling og etterfølgerplanlegging. Systemet er modulbasert kan settes sammen og konfigureres for å møte dine unike behov. Og hvis dine behov utvikler seg kan du alltid legge til flere moduler på et senere tidspunkt
co-icon-product-core_hr-blue Core HR
co-icon-product-continuous_performance-blue Continuous Performance
co-icon-product-compentence_and_learning-blue Competence & Learning
co-icon-product-talent_and_succession-blue Talent & Succession
co-icon-product-organisation_and_culture-blue Organisation & Culture
co-icon-product-recruitment-blue Recruitment

Circle_Bullet_Mono-BLUE

Automatisering og effektivisering

Manuelle HR-prosesser kan være tidkrevende, ikke bare for HR - men for alle involverte. Ved å digitalisere HR-prosessene oppnår du mange fordeler, blant annet automatisering av viktige prosesser som onboarding og offboarding, fravær og lønnsregulering. Dette øker effektiviteten, reduserer arbeidstrykket og eliminerer sjansen for menneskelig feil.

Les mer om Core HR

Circle_Bullet_Mono-BLUE

HR- og Performance Dashboards

HR-data og analyser med høy kvalitet gir avgjørende innsikt når du tar strategiske beslutninger eller overvåker utviklingen av organisasjonens resultatoppnåelse. Med CatalystOne HR-system har alle ansatte sitt eget dashbord for å sikre enkel og rask tilgang til viktig informasjon som for eksempel status på fravær, mål, kurs og personlig utvikling . Ledere har også tilgang til flere dashboards som inneholder relevant informasjon om hele avdelingen eller organisasjonen.

Med få klikk har HR og ledere tilgang på visuelle rapporter og analyser som viser status og trender i organisasjonen.

Les mer om HR-analyser


HR Data and Document Management

HR-data og dokumenthåndtering i samsvar med GDPR

Reduser tiden du bruker på å lete etter viktig informasjon eller dokumenter. Med HR-systemet fra CatalystOne digitaliseres alle viktige ansattdokumenter og lagres på ett sikkert sted.

Alle data lagret i HR-systemet er lagret i samsvar med GDPRs krav og kriterier.

En leverandør du kan ha høy tillit til

"Vi i CatalystOne forstår at det å velge et HR-system først og fremst er et spørsmål om tillit. Ser du etter en langsiktig partner som forstår deg og er opptatt av at du lykkes? I så fall har du kommet til rett sted."

- Avtar S. Jasser, CEO.
CatalystOne Solutions

Avtar_Jasser-CatalystOne-CEO
module background

Ønsker du å vite mer?

Vi er alltid glade for å kunne hjelpe deg ved å besvare dine spørsmål, svare på RFI (request for information) eller RFP (request for proposal). Vi gir deg gjerne en demonstrasjon av systemet slik at du får enda bedre inntrykk av hvordan løsningen kan hjelpe deg og din organisasjon.