Xledger Offentlig

Samarbeid om totalløsning for kommuner

laptop on table

Medarbeiderportalen-logo

Samarbeid om totalløsning for kommuner og fylkeskommuner

Xledger Offentlig og CatalystOne har et strategisk samarbeid om å levere en ren skybasert ERP-plattform (Enterprise Resource Planning-plattform) til norske kommuner og fylkeskommuner, og til det offentlige markedet.  CatalystOne er underleverandør til totalløsningen, og leverer en komplett Human Capital Management plattform (HCM) - et HR-system og medarbeiderplattform som digitaliserer og automatiserer kommunenes HR- og ledelsesprosesser.

Systemene som inngår i suiten er: 

  • Xledger for Økonomi, Lønn, Fakturering, Bank og Tid/reise
  • CatalystOne for HRM, Kompetanse- og læring og Oppfølging av medarbeidere
  • Arena Budsjett for Budsjett- og budsjettoppfølging
  • Stratsys for Plan, Virksomhetsstyring- og rapportering
  • Aksess for Innkjøp
  • TalentTech for Rekruttering

Om Xledger Offentlig Plattformen

Løsningen vil medføre et fundamentalt teknologiskifte. Standardiserte løsninger i skyen vil gi brukere økt digitalisering av arbeidsprosesser og mer automatisering. Skybaserte løsninger tilrettelegger også for løpende teknologisk og funksjonalitetsmessig utvikling, alltid på siste versjon – og samme versjon for alle brukere.

Plattformen består av flere ulike systemer, eller moduler, satt sammen til en enhetlig «best of breed-suite». Løsningene er allerede i daglig bruk i mange store organisasjoner i Norge, de fleste sågar i norske kommuner. Systemene er håndplukket for å kunne bidra til maksimal effektivisering av ERP-området til norske kommuner og fylkeskommuner. Dette gir en totalitet av funksjonalitet knyttet til ERP-området som få andre kan levere i dag.

 

Løsningen driftes i helhet av Xledger og samarbeidspartnere. Det kreves ingen lokal installasjon eller systemvedlikehold da dette håndteres i skyløsningen. Gjennom Medarbeiderportalen kan medarbeiderne navigere til de ulike delsystemene gjennom rollestyrte oppsett/rettigheter. GDPR har gjort sitt inntog i alle delsystemer slik at informasjonssikkerheten og personvernet kan ivaretas på best mulig måte. 

typing on laptop with cappuchino

 


 

Økonomi og Lønn

xledger-logo

– Økonomi- og lønnsmodulen er en skybasert modul skreddersydd for standardisering.

Vi automatiserer der vi kan automatisere, fra bankavstemming til faktura-håndtering. I Xledger har du innsikten du trenger for å ta kvalifiserte beslutninger basert på data i sanntid, også på konsernnivå. Her ligger standard kontoplaner, rapporter og andre oppsett klar til bruk.

Arena Budsjettmodulen er spesialdesignet for budsjettprosessen og budsjett-oppfølgingen i en kommune. Gjennom 15 år har denne webbaserte modulen vært under utvikling i tett dialog med kundene. I dag brukes modulen av ca. 150 kommuner og flere titalls kommunale foretak.

Les mer om Xledger her

Les mer om Arena her

 

HR

x-co-logo

– En komplett og skybasert modul som støtter alle kommunens viktige HR-prosesser.

Prosessene som støttes er blant annet medarbeideroppfølging, medarbeiderutvikling, etterfølgerplanlegging, kurs/kompetanse og mye mer.

Medarbeiderportalen er en felles portal for alle ansatte i kommunen, hvor hver enkelt bruker kan vedlikeholde sine masterdata, følge sine egne medarbeiderprosesser.

I lederportalen har lederne har full kontroll på alle HR-prosesser som de er deltakere i.

Les mer om CatalystOnes HR løsning her

 

Rekruttering

Talentech_Logo_Peach_RGB

Rekruttering leveres av Talentech Rekrutteringsløsning med integrasjon til CatalystOne.

 

Stratsys

x-stratsys-logo

– et webverktøy for virksomhets-styring i kommunene.

Når flere personer skal planlegge, gjennomføre og følge opp ting sammen, kan det fort bli uoversiktlig. I Stratsys vet alle hva som til enhver til skal gjøres, hvorfor, og hvilke frister som gjelder. Det er lett å holde oversikt over status på hele virksomheten, og det er enkelt å hente ut analyse av data og ferdige rapporter.

Les mer om Stratsys her

 

Innkjøp

x-aksess-logo

– En skybasert innkjøpsmodul for offentlig sektor og deres leverandører

En helhetlig og sømløs skyløsning med konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) integrert mot Doffin, kontrakt- og katalogadministrasjonsverktøy (KAV) og en Difi godkjent bestillingsløsning mot Statens Innkjøpssenter sine fellesavtaler.

Ivaretar alle delprosesser fra utlysing av konkurranser til varen er mottatt

Les mer om Aksess her