CatalystOnes HR-lösningar

Alla våra lösningar är modulbaserade vilket innebär att de kan kombineras efter behov för att passa din organisation och era unika förutsättningar

CatalystOne HR-lösningar stöder följande processer och funktionalitet:

Våra mjukvarulösningar stöder alla dina HR-processer, från rekrytering till pension. En moduldesign gör att du kan bygga ett enhetlig HR-system med stöd för alla de funktioner din organisation behöver, med smidig generering av rapporter och analyser.

co-icon-product-core_hr-blueCore HR

Hörnstenen i en verkligt digital organisation är Core HR, där automatiserade processer bidrar till att minska tidskrävande administration. Detta frigör tid för HR-medarbetare som kan fokusera på viktigare uppgifter. Med Core HR får HR-funktionen värdefull insikt genom kraftfulla analyser och kan förse hela verksamheten med strategiskt stöd som aldrig förr. CatalystOnes HR-lösning gör att ni kan digitalisera och hantera alla era Core HR-processer i ett enda, säkert system.

Läs mer om Core HR

co-icon-product-continuous_performance-blueContinuous Performance

Continuous Performance Management är centralt för en organisationskultur som främjar öppenhet, feedback och erkännande. Belöna högpresterande medarbetare för deras framgångar och hantera mindre bra prestationer i god tid. Vår lösning hjälper dig att inte bara få en överblick över era anställda utan också utveckla medarbetares prestation kontinuerligt.

Läs mer om Continuous Performance

co-icon-product-compentence_and_learing-blueCompetence & Learning

Att skapa en överblick över kompetenser på både organisation- och individnivå är det första steget mot att erbjuda anställda skräddarsydda fortbildnings- och utvecklingsprogram. Att ta din kompetenslösning online förbättrar tillgänglighet och skapar ett mer positivt mottagande, vilket gör det enklare än någonsin att utbilda, utveckla och behålla topptalanger.

Läs mer om Competence and learning

co-icon-product-talent_and_succession-blueTalent & Succession

Identifiera topptalang inom er organisation och ge individer med stor potential den typ av skräddarsytt stöd de behöver för att växa och trivas. Ta strategiska beslut om huruvida ni ska tillsätta nyckelroller med externa kandidater eller främja interna kandidater med hjälp av kraftfulla verktyg för efterträdarplanering.

Läs mer om Talent and succession

co-icon-product-organisation_and_culture-blueOrganisation & Culture

Upptäck hur väl dina medarbetare representerar företagets värderingar, känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter och upplever att de har en lagom arbetsbelastning. Skaffa dig en ökad förståelse av din företagskultur genom medarbetarundersökningar och feedback-funktionalitet. Vår HR-lösning har utformats för att hjälpa dig att engagera din personal i öppna och ärliga diskussioner, där en löpande dialog underlättas genom schemalagda uppföljningar och välorganiserad feedback.

Läs mer om Organisation and culture

co-icon-product-recruitment-blueRecruitment

Locka topptalanger med en professionell och effektiv rekryteringsprocess som ökar samarbete och främjar ditt varumärke.

Läs mer om Recruitment

co-icon-product-core_hr-blue Core HR
co-icon-product-continuous_performance-blue Continuous Performance
co-icon-product-compentence_and_learing-blue Competence & Learning
co-icon-product-talent_and_succession-blue Talent & Succession
co-icon-product-organisation_and_culture-blue Organisation & Culture
co-icon-product-recruitment-blue Recruitment

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Anslut dig till i 100 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

 

HuseboTrude_web

“HR har nu en effektivare arbetsdag med ett verktyg som hjälper oss att följa upp viktiga processer. Vi använder mindre tid att mata in data och letar efter viktig information. ”

– Trude Husebø, HR Director SKULD

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att kontakta oss om du har funderingar kring digitalisering av HR-processer eller implementering av HR-system, eller om du vill boka en anpassad visning av vår lösning för Human Capital Management.