CatalystOne HR løsninger

Vores HR-system er modulbaseret og de forskellige moduler kan kombineres for at dække jeres organisations unikke behov.

CatalystOne HR-systemet understøtter de følgende processer og funktionaliteter:

CatalystOne understøtter alle jeres HR-processer, fra ansættelse til opsigelse. Vores modulbaserede design gør det muligt for jer at sammensætte en samlet HR-løsning der understøtter præcis jeres unikke HR og ledelsesbehov, med HR datarapporter og analytics på tværs af hele løsningen.

co-icon-product-core_hr-blueCore HR Management

Fundamentet for enhver digital organisation er Core HR Management, hvor høj kvalitet i medarbejderdata og automatiserede HR og ledelsesprocesser reducerer den tidskrævende administration, hvilket gør HR i stand til at fokusere på mere strategiske opgaver. Med Core HR management har I værktøjerne til samlet håndtering af organisations- og ledelsesstrukturer samt roller, rettigheder og adgange - alt i ét samlet HR-system.

Modul detaljer

co-icon-product-continuous_performance-blueContinuous Performance

Continuous Performance Management sætter medarbejdersamtalen i centrum for virksomhedens HR-årshjul. Samtalen understøttes af en aktiv feedback kultur mellem medarbejdere og ledere samt løbende status reviews, som planlægges efter behov af leder og medarbejder i årets løb.

Løsningen giver mulighed for at identificere og belønne de medarbejdere der leverer toppræstationer og adresser de mangelfulde og utilfredsstillende resultater. Modulet vil ikke bare give jer et overblik over medarbejdernes præstationer, men også en forståelse af hvad der skal til for at forbedre deres ydeevne

Modul detaljer

co-icon-product-compentence_and_learing-blueCompetence & Learning

Første skridt i at tilbyde jeres organisation og medarbejdere personlig udvikling og træning, er at man har en oversigt over medarbejdernes og virksomhedens kompetencer. Ved at digitalisere jeres Kompetence- og Learning Management får I et komplet billede af virksomhedens kompetencer og samtidig gør I det nemmere at uddanne, udvikle og fastholde jeres talentfulde medarbejdere.

Modul detaljer

co-icon-product-talent_and_succession-blueTalent & Succession

Ved at identificere jeres talenter i organisationen, får I muligheden for at give talenterne den støtte de skal bruge for at kunne udvikle sig yderligere og trives i deres hverdag. Træf strategiske beslutninger om hvorvidt I vil hyre nye medarbejdere til nøglepositioner, eller om i vil rekruttere internt med et effektivt efterfølger planlægningsværktøj.

Modul detaljer

co-icon-product-organisation_and_culture-blueOrganisation & Culture

Find ud af, om jeres medarbejdere lever op til jeres værdier, er engagerede i deres roller og har en rimelig arbejdsbelastning. Få en bedre forståelse af jeres virksomhedskultur takket være en avanceret spørgeskema- og feedbackfunktion. Vores Organisation & Culture løsning er designet til at hjælpe jer med at inddrage medarbejderne i en åben og ærlig diskussion og fremme en løbende dialog ved hjælp af struktureret opfølgning og velorganiseret feedback.

Modul detaljer

co-icon-product-recruitment-blueRecruitment

Tiltræk de bedste kandidater med en professionel og effektiv rekrutteringsproces der booster samarbejde og samtidigt promovere dit employer brand. Vores løsning gør processen hurtig og nem for både ansøgere, ledere og HR.

Modul detaljer

co-icon-product-core_hr-blue Core HR Management
co-icon-product-continuous_performance-blue Continuous Performance
co-icon-product-compentence_and_learing-blue Competence & Learning
co-icon-product-talent_and_succession-blue Talent & Succession
co-icon-product-organisation_and_culture-blue Organisation & Culture
co-icon-product-recruitment-blue Recruitment

Du er i gode hænder og godt selskab!

Slut dig til over 100+ andre Nordiske organisationer som allerede har digitaliseret deres HR med CatalystOne HR-systemet.

HuseboTrude_web

“HR afdelingen har fået en meget mere effektiv arbejdsdag med et værktøj der hjælper os med at følge op på vigtige processer. Vi bruger mindre tid på at indtaste data og på at søge efter vigtig information.”

– Trude Husebø, HR Director SKULD

Vil du se hvordan det fungerer?

Få et samlet overblik over hvordan CatalystOne HR software fungerer og hvordan det kan hjælpe jer - Klik på knappen herunder og fortæl os lidt om hvad I søger efter, så skal vi sætte en personlig demonstration op, der er skræddersyet til jeres behov.

CatalystOne HR-system Full suite HCM solution

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag og lad os hjælpe dig videre på din digitaliserings rejse: