Parent Page IconOrganisation & Culture

Pulse Survey

Börja lyssna på hur dina medarbetare mår med en serie regelbundna pulsundersökningar. Detta ger dina chefer verktyget de behöver för att få insikt i organisationens hälsa och åsikter, att identifiera problem och styrkor samt få en ökad förståelse för medarbetarupplevelsen.

employee-listening-co-populum

Automatiserade insikter om dina medarbetare med tydliga rekommendationer

Populums lösning för puls- och medarbetarundersökningar är nu en viktig modul i CatalystOne-plattformen.

Populums pulsundersökningar är utformade med tillgänglighet i fokus. Ingen medarbetare faller mellan stolarna tack vare enkätundersökningar som görs tillgängliga med ett klick från alla mobila webbläsare. 

Automatisering och AI-driven analys ger insikter på teamnivå samtidigt som den administrativa bördan minimeras. 

Med pulsundersökningar kan dina chefer enkelt övervaka trender över tid. Du kan omedelbart använda insikter från undersökningar för att vidta åtgärder eller starta en dialog. 

Använd Populum för att se till att varje enskild medarbetare är engagerad och trivs under hela sin medarbetarresa.


Flexibel frekvens

Oavsett vilken frekvens som är idealisk för din organisation, kan den integrerade lösningen konfigureras för att skicka ut undersökningar månadsvis, kvartalsvis eller till och med årsvis. Du kan konfigurera lösningen på ett sätt som passar dina behov, oavsett om det är flera mindre undersökningar eller enstaka större årliga undersökningar.

Resultat i realtid

Nu behöver du inte längre sitta och vänta på att få resultatet av undersökningen. Med dessa lösningar för pulsundersökningar får både dina medarbetare och chefer tillgång till resultaten direkt efter att undersökningen är klar – vilket säkerställer att resultaten är relevanta och aktuella i tid.

Rapporter och analyser

Oavsett vilken integrerad lösning du väljer, genereras automatiserade och användarvänliga rapporter och dashboards som är lätta att tolka. Det är enklare än någonsin att skapa enkäter, pulsundersökningar, rapporter eller eNPS-mätningar.


Låt din masterdata komma till liv

Att ha högkvalitativ masterdata om dina anställda och din organisation är viktigt – men att kunna kombinera den datan med insikt i hur dina anställda mår är ännu mer värdefullt.

Men tillgång till data på egen hand räcker inte alltid till. Dina chefer behöver resultat svart på vitt för att kunna vidta åtgärder som säkerställer att deras team trivs och att de anställda känner sig sedda och hörda. Med Pulse Survey kan cheferna se trender och utveckling över tid, samt benchmarka teamets resultat mot resten av organisationen.

Kontakta oss idag och låt oss visa hur Pulse Surveys kan ge liv till din värdefulla masterdata.

Populum-Employee-listening-1

Minimalistisk eller detaljerad?

Oavsett om du vill ha korta och frekventa uppdateringar från dina team eller om du föredrar större årliga företagsundersökningar, så har vi lösningen. Du bestämmer själv hur ofta undersökningarna ska genomföras (månadsvis, kvartalsvis eller årligen) samt hur många frågor du vill att de anställda ska svara på. De innovativa och användarvänliga gränssnitten gör att det är snabbt och enkelt att skapa pulsundersökningar.

Integrerad med resten av ditt HR-system

Tack vare integrationen med HR-systemet och masterdatas säkerställs att all information om medarbetare är korrekt och uppdaterad. Dessutom sparar du värdefull tid genom att inte behöva ange e-postadresser, ställa in organisationsstrukturen och hantera enskilda teammedlemmar varje gång du vill skicka ut en enkät. Alla dina organisatoriska förändringar kommer automatiskt att återspeglas i lösningen du valt.

Intelligent lyssnande

Tack vare AI, maskininlärning och avancerad så kallad Natural language processing kan de olika lösningarna analysera resultatet och skapa en överblick över nuläget. Detta gör att du enkelt kan se trendämnen eller återkommande teman, ett resultat som skulle vara mycket tidskrävande att ta fram manuellt.


employee listening img 2

Håll dig uppdaterad trots geografiskt utspridda team

När dina chefer inte är fysiskt nära sitt team, oavsett om det beror på hybrida arbetslösningar eller för att teamet är baserade flera platser, kan det vara svårt att få en känsla av hur teamet mår – och om det finns behov av att diskutera något.

Men med en integrerad lösning för pulsundersökningar får medarbetarna antingen ett e-postmeddelande eller ett SMS för att påminna dem när det är dags att fylla i enkäten. Resultaten levererar snabbt de insikter en chef normalt skulle få av att jobba nära sitt team.


Sanning tack vare anonymitet

För att få en förståelse för hur medarbetarna mår är det viktigt att alla vet att de kan prata fritt och anonymt.

Därför är alla svar 100% anonyma, vilket gör att de anställda kan svara ärligt på frågorna samt rapportera eventuella fall av diskriminering eller kränkande beteende.

Tack vare anonymiteten kan alla medarbetare  känna sig trygga i att säga vad de tycker och känner, samtidigt som de vet att deras åsikter presenteras som en del av hela teamets – vilket i sin tur gör att chefen kan få bästa möjliga och ärliga bild av teamets status.

Populum - phone high-res
module background