Parent Page IconOrganisation & Culture

Employee Listening

Lytt til hvordan dine ansatte har det med regelmessige undersøkelser og gi lederne verktøyet de trenger for å få innsikt i organisasjonens helse, holdning, utfordringer, styrker - og få en bedre forståelse av medarbeideropplevelsen.

employee-listening-co-populum

Sammen får vi frem det beste i dine ansatte

CatalystOne har inngått samarbeid med Populum for å tilby en integrert løsning for Employee Listening, som vil få frem det beste fra hvert team med det innovative innsikts- og undersøkelsesverktøyet. Med Employee Listening kan lederne dine bruke innsikt fra undersøkelser til å handle proaktivt eller starte en dialog for å sikre at hvert teammedlem er engasjert og trives.

En undersøkelse tar bare noen få minutter, men effekten kan skape langvarige resultater.


Fleksibel frekvens

Uansett hvilken frekvens som er ideell for din organisasjon, kan Populum konfigureres til å sende ut spørreundersøkelser månedlig, kvartalsvis eller årlig. Du bestemmer selv om du ønsker å sende ut jevnlige mindre undersøkelser eller større årlige undersøkelser - eller sende ut forskjellige typer undersøkelser avhengig av behov.

Sanntidsresultater

Du trenger ikke sitte og vente på resultatene av undersøkelsen. Med Employee Listening-løsningen fra Populum får både dine ansatte og ledere tilgang til resultatene umiddelbart etter at undersøkelsen er ferdig – noe som sikrer at resultatene er relevante og ferske.

Rapporter og analyser

Populum genererer automatisk brukervennlige rapporter fulle av innsikt, med et lekkert design. Disse kan enkelt eksporteres og deles.

Resultatene kan presenteres i en rekke ulike former, både online og i PowerPoint.


La masterdataen din komme til live

Å ha høykvalitets masterdata på dine ansatte og organisasjonen er selvsagt viktig – men evnen til å kunne kombinere dataene med innsikt i hvordan dine ansattes trivsel og holdning er enda mer verdifullt.

God data er ikke nok i seg selv. Ledere trenger konkret innsikt for å sikre at sine teams virkelig trives og at de medarbeidere føler seg sett og hørt. Med Populum kan ledere se trender og utvikling over tid, og i tillegg få mulighet til å benchmarke teamets resultater med resten av organisasjonen.

Kontakt oss i dag så kan vi vise deg hvordan Employee Listening fra Populum kan puste nytt liv i masterdataene dine.

Populum-Employee-listening

Rask eller detaljert?

Uansett om du ønsker korte og jevnlige oppdateringer fra teamene dine, eller foretrekker større årlige bedriftsundersøkelser, har vi løsningen. Du bestemmer frekvensen (månedlig, kvartalsvis eller årlig) og antall spørsmål du vil at medarbeiderene skal svare på. Det innovative og brukervennlige grensesnittet gjør det raskt og enkelt å sette opp en undersøkelse.

Integrert med resten av HR-systemet ditt

Integrasjonen med ditt HR-system og masterdata sikrer at all informasjon om medarbeidere er korrekt og alltid oppdatert. I tillegg sparer du tid ved å slippe å skrive inn e-postadresser eller sette opp organisasjonsstrukturen og individuelle teammedlemmer hver gang du ønsker å sende ut en spørreundersøkelse. Alle organisatoriske endringer vil automatisk og umiddelbart reflekteres i Populum.

Intelligente rapporter

Ved å bruke maskinlæring og avansert naturlig språkbehandling kan Populum analysere fritekstkommentarene og organisere tilbakemeldinger i temaer som gjør at du kan se gjentatte temaer pg trender i den skriftlige tilbakemeldingen, noe som vil være svært tidkrevende å gjøre manuelt.


employee listening img 2

Hold deg oppdatert til tross for distribuerte team

Når lederne dine ikke er fysisk nær teamet sitt, enten fordi de jobber hjemmefra eller er fordelt på flere lokasjoner, kan det være vanskelig å få en følelse av hvordan teamet har det – og om det er behov for å diskutere noe.

Men med Populum vil de ansatte motta enten en e-post eller en tekstmelding (SMS) for å minne dem på når det er på tide å fylle ut undersøkelsen. Og resultatene vil gi den innsikten du vanligvis ville fått ved å være nær teamet ditt.


Sannhet gjennom anonymitet

For å få en sann forståelse av hvordan teamet har det, er det viktig at alle teammedlemmene vet at de kan snakke fritt og anonymt. Derfor er alle svar 100 % anonyme.

Minimum 3 svar kreves for å generere et teamresultat - og du kan velge et enda strengere nivå for organisasjonen din hvis du ønsker det (f.eks. minimum 5 svar).

Alle teammedlemmer skal føle seg trygge ved å si sin mening og samtidig vite at deres synspunkter blir sett på som en del av et samlet team – noe som gjør at lederen kan få best mulig oversikt over stemningen i teamet.

Populum - phone high-res
module background