Parent Page IconContinuous Performance

One to One

Med CatalystOne modulen One to One är det enkelt att skapa effektiva och strukturerade 1:1-möten på ett snabbt sätt. Verktyget hjälper dig att förbereda dig inför mötet och säkerställer att det sker uppföljning och anteckningar, så att både chef och medarbetare får ut mesta möjliga av mötet.

Personliga och effektiva möten, helt enkelt

One to One är vår senaste modul och en del av vår Continuous Performance-lösning. Det är ett modernt och digitalt sätt att möjliggöra produktiva och meningsfulla samtal mellan dina chefer och medarbetare på ett snabbt och enkelt sätt.

 

Enkel och lätt att använda

One to One-modulen är enkel och intuitiv att använda. Med bara några få klick bokar du in ett möte med en tydlig agenda:

  1. Välj vilken medarbetare du vill träffa.

  2. Välj den mall du vill använda.

  3. Skicka inbjudan.

Om mallen innehåller förberedande steg inför mötet får båda deltagarna tillgång till materialet innan ni börjar – annars är det bara att starta mötet när ni är redo.

Under mötets gång kan chefen se agendan med diskussionsunderlaget för mötet, det säkerställer att alla viktiga aspekter tas upp under samtalets gång - och eventuella åtaganden som man kommit överens om kan skrivas ner för att säkerställa att de följs upp.

Vill du veta mer om One to One?

Screenshot of the CatalystOne module: One to One

 

One-to-one-overview-large

Samtalsmallar

HR kan enkelt skapa mallar åt chefer och medarbetare för att hjälpa dem att strukturera samtal såsom 1:1-möten, exit-intervjuer, rehabiliteringssamtal etc.

One-to-one-templates-large

Tydlig översikt

Chefen får en tydlig översikt över sitt team och kan enkelt se när alla medarbetare hade sitt senaste 1:1-mötet eller om något ligger efter i planeringen. Från översikten tar det sen bara några klick att boka in nästa möte.

One-to-one-todos-large

Uppföljning

Under mötet kan sen bägge parter registrera anteckningar eller åtaganden som behöver följas upp. Efteråt kan de se status för uppgiften och vem den tilldelades. Vid nästa tillfälle finns informationen tillgänglig så att de se vad som avtalades under föregående möte.

One-to-One-Overview-and-Insights

Insikter och översyn

HR får enkelt en översyn av hur många One to One-möten som sker i organisationen samt vem som har initierat dessa.

One-to-One-Meeting-notes

Mötesanteckningar

Under mötets gång kan deltagarna anteckna direkt i One to One-modulen samt se dom igen efteråt. Att ha delade mötesanteckningar säkerställer samsyn kring vad som sas och beslutades på mötet.

Nya funktioner kommer snart!

Vi kommer att lansera ytterligare nya och spännande funktioner i vår nya One to One-modul. Håll utkik efter uppdateringar!


Förbättra prestationen med bättre 1:1-möten

Regelbundna möten och incheckningar mellan medarbete och chef är nyckeln till att kontinuerligt kunna revidera medarbetarens arbetsuppgifter samt få insikt om välmående och prestationer. Både över enskilda medarbetare, teamet och organisationen som helhet.

En bra dialog mellan chefer och medarbetare kan också bidra till att öka engagemanget och förbättra arbetsrelationen – vilket kan öka produktiviteten, bidra till att behålla medarbetare och mycket mer.

One to One är en del av vår Continuous Performance-lösning, som också innehåller verktyg för feedback, medarbetarsamtal och mål.

One-to-one-meeting-illustration-scaled2

Justera och anpassa din verksamhet

I en ständigt föränderlig värld är det viktigt att regelbundet anpassa sin verksamhet. Att gå från en årlig medarbetarsamtalsprocess till kontinuerliga medarbetarsamtal är avgörande för att säkerställa att din organisation är flexibel och arbetar mot samma mål, även om målet förändras under årets gång.

Boka en demo av One to One-modulen nu och se hur vi kan hjälpa dig att lyfta dina 1:1-möten till nästa nivå.

Se vad andra tycker!

Banqsoft, en av Nordens ledande mjukvaruleverantörer av kärnsystem för banker och finansbolag, har använt modulen med stor framgång.

Katrine-Karlsen-Banqsoft-One-to-one

“Att ha ett kontinuerligt fokus på medarbetarnas engagemang och utveckling är viktigt för oss på Banqsoft. One to One har underlättat för oss genom att möjliggöra produktiva konversationer på ett enkelt och intuitivt sätt. Med anpassningsbara mallar och roller har vi designat en process som fungerar för oss och vår struktur, vilket ger våra teamledare och chefer flexibiliteten att initiera möten när det passar dem och deras team. Att kunna lägga till och hålla reda på anteckningar och åtaganden efter varje möte är också en funktion som vi älskar!”

– Katrine Karlsen, HR Operational Manager, Banqsoft