Choose your language:

Se video av foredragetHR sin rolle som digital "Change Agent"

Opptak fra konferansen Digital Transformasjon og Ledelse (aug 2019)

avtar-presentasjon-slide

Fyll ut skjemaet for å se presentasjonen fra konferansen

Avtar-Jasser

Foredragsholder: Avtar Jasser

Grunnlegger og CEO i CatalystOne Solutions

 

 

OM PRESENTASJONEN:

HR sin rolle som digital «change agent»

Hvis man skal lykkes med digital transformasjon må man sørge for å involvere HR tidlig for å få med seg og mobilisere folk i organisasjonen til å være med på endring. Man ha på plass strukturerte HR-prosesser støttet av teknologi. Digitaliseringen øker viktigheten av HR-rollen og HR-teknologi er kjernen i en digital organisasjon.

Avtar er grunnlegger og CEO i HR-tech selskapet CatalystOne Solutions. Med over 20 års erfaring innen HR- og ledelsesprosesser og HR-teknologi har han god innsikt i hvilken rolle HR og HR-teknologi spiller i digital transformasjon. Med brennende interesse for mennesker og teknologi bygger han et HR-tech selskap i sterk vekst, med den formening at teknologi og forretning stort sett dreier seg om mennesker


Kontakt oss i dag for en samtale om hvordan vårt HR-system kan hjelpe deg


Våre e-bøker kan hjelpe deg med å lykkes

Vi har skrevet disse e-bøkene for å hjelpe deg med å lykkes innenfor HR. Alt vi ber om i retur er litt kontaktinformasjon. Bra deal?

Din guide til den moderne HR-avdelingen

Din guide til den moderne HR-avdelingen

Vår nyeste e-bok tar tak i de daglige utfordringene du møter som HR-leder, hvordan HR-prosesser kan bli mer effektive og hvordan du kan frigjøre tid til flere strategiske prosesser.

Guide til Performance Management

Guide til Performance Management

Det tradisjonelle begrepet Performance Management blir ofte knyttet til bekymring. Men nå omfavner mange ledere Performance Management på en helt annen måte. 

Guide til <br>HR-masterdata

Guide til
HR-masterdata

HR Masterdata gir en oppdatert oversikt over nøkkelinformasjon om organisasjonen og de ansatte, og er dermed et solid fundament for HR-analyse og rapportering.

Digitalisering av rekruttering, onboarding og offboarding

Digitalisering av rekruttering, onboarding og offboarding

Last ned e-boken og les om hvordan et sikkert, digitalt HR-system gir HR, ledere og medarbeidere fordeler i alle steg av prosessene.

Veiledning til valg av HR-system

Veiledning til valg av HR-system

Oppdatert 2021: Denne e-boken tar for seg  en del vurderinger man bør gjøre ved innkjøp av nytt HR-system - fra spørsmål du bør stille potensielle leverandører til hva slags type funksjonalitet som du kan behøve.