Choose your language:

The Scandinavian HR-IT Report 2020

Undersøkelse om Skandinaviske IT-lederes forhold til HR-systemer i 2020

eng-it-report-screenshot-1

it-report-eng-illustration

Basert på en undersøkelse blant over 300 IT-ledere i Sverige, Norge og Danmark, gir «The Scandinavian HR-IT Report 2020» verdifull innsikt i forholdet mellom HR og IT og deres felles prosesser.

Økende bruk av cloud-teknologier for å styre HR-prosesser byr på endrede sikkerhets- og tilgangsutfordringer enn tidligere. Denne rapporten gransker nærmere systemer og prosesser som HR og IT bør samarbeide om, og hvilke rutiner og applikasjoner for tilgangsstyring som er i bruk. Dette hjelper både IT og HR med å identifisere kritiske mangler og utfordringer som må håndteres i stadig mer digitaliserte arbeidsplasser.

“The Scandinavian HR-IT Report 2020” presenterer funn fra en undersøkelse utført av Novus på vegne av CatalystOne i samarbeid med Microsoft Norge. Her undersøker vi IT-lederes forhold til HR-systemer og teknologi og nivå av samarbeid mellom HR og IT-avdelinger i Skandinaviske selskap. Målet med undersøkelsen var å identifisere styrker og svakheter i forholdet mellom HR og IT, bevise viktigheten av dette forholdet i spesifikke IT-relaterte områder og påpeke områder hvor det kan forbedres.

Last ned rapporten i dag for å lære mer!


Våre e-bøker kan hjelpe deg med å lykkes

Vi har skrevet disse e-bøkene for å hjelpe deg med å lykkes innenfor HR. Alt vi ber om i retur er litt kontaktinformasjon. Bra deal?

Din guide til den moderne HR-avdelingen

Din guide til den moderne HR-avdelingen

Vår nyeste e-bok tar tak i de daglige utfordringene du møter som HR-leder, hvordan HR-prosesser kan bli mer effektive og hvordan du kan frigjøre tid til flere strategiske prosesser.

Guide til Performance Management

Guide til Performance Management

Det tradisjonelle begrepet Performance Management blir ofte knyttet til bekymring. Men nå omfavner mange ledere Performance Management på en helt annen måte. 

Guide til <br>HR-masterdata

Guide til
HR-masterdata

HR Masterdata gir en oppdatert oversikt over nøkkelinformasjon om organisasjonen og de ansatte, og er dermed et solid fundament for HR-analyse og rapportering.

Digitalisering av rekruttering, onboarding og offboarding

Digitalisering av rekruttering, onboarding og offboarding

Last ned e-boken og les om hvordan et sikkert, digitalt HR-system gir HR, ledere og medarbeidere fordeler i alle steg av prosessene.

Veiledning til valg av HR-system

Veiledning til valg av HR-system

Oppdatert 2021: Denne e-boken tar for seg  en del vurderinger man bør gjøre ved innkjøp av nytt HR-system - fra spørsmål du bør stille potensielle leverandører til hva slags type funksjonalitet som du kan behøve.