Skandinavisk HR-IT Rapport 2020

Förstå skandinaviska IT-ledares förhållande till HR-system 2020

eng-it-report-screenshot-1

it-report-eng-illustration

Baserat på en undersökning bland IT-professionella i Sverige, Norge och Danmark, ger denna skandinaviska HR-IT Rapport 2020 värdefull insikt i förhållandet mellan HR och IT och deras gemensamma processer.

Den ökande användningen av molnbaserade tech-lösniningar för att hantera HR-processer innebär olika säkerhets- och åtkomstutmaningar samt möjligheter än tidigare arbetssätt. Denna rapport tittar djupare på de system och processer som HR och IT har som gemensam nämnare, och vilka system och verktyg för åtkomsthantering som finns idag. Detta hjälper både IT och HR att identifiera och agera på kritiska brister och utmaningar som måste uppfyllas i takt med att den digitala arbetsplatsen växer i omfattning.

Den skandinaviska HR-IT-rapporten 2020 presenterar resultaten från en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Microsoft och CatalystOne, om IT-professionellas attityder gentemot HR-system samt nivån på samarbete mellan dessa avdelningar i olika skandinaviska företag. Undersökningens syfte var att identifiera styrkor och svagheter i IT-HR-förhållandet, att visa vikten av detta förhållande inom specifika IT-relaterade områden samt lyfta fram vilka förbättringar som kan göras.

Ta del av undersökningen här!


Ladda ner gratis e-böcker!

Vi har skrivit en serie e-böcker som hjälper dig på din digitaliseringsresa. Ladda ner dem idag och kom igång!

Guide till den moderna HR-avdelningen

Guide till den moderna HR-avdelningen

Denna e-bok adresserar de dagliga utmaningarna som du står inför som HR-chef och hur HR-processer kan bli effektivare.


Guide till Performance Management

Guide till Performance Management

Begreppet Performance Management förknippas ofta med rädsla och ängslan hos medarbetare och väcker motvilja hos chefer. Men nu omfamnar många chefer Performance Management på ett helt annat sätt.

Guide till <br>HR-masterdata

Guide till
HR-masterdata

Vad är egentligen masterdata? Och varför anses det vara en av de viktigaste elementen i en modern digital HR-funktion? Vår gratis e-bok kommer att svara på denna fråga och många fler.

Den digitala medarbetar-cykeln: rekrytering - onboarding - offboarding

Den digitala medarbetar-cykeln: rekrytering - onboarding - offboarding

Det digitala HR-systemets fördelar före, under och efter anställningen för HR-personal, linjechefer och medarbetare.

Köpguide till HR-system för nordiska företag

Köpguide till HR-system för nordiska företag

Denna e-bok behandlar de många aspekterna av att välja ett nytt HR-system, från vad du bör fråga potentiella leverantörer till vilken funktionalitet du behöver.