Parent Page IconTalent & Succession

Efterträdarplanering

CatalystOne Succession Planner hjälper er att förbättra karriär- och efterträdarplanering både på lång och kort sikt. Modulen ger dig möjlighet att smidigt identifiera lämpliga efterträdare för specifika nyckelroller och befattningar samt att dokumentera och visualisera efterträdarplaneringen.

Kämpar din organisation för att möta anställdas karriärsmål?

För många organisationer är processen kring medarbetarsamtal en utmaning och följden blir ofta ett lågt genomförande. Cheferna är under press för att lyckas med arbetsbördan att hantera många medarbetare samtidigt. Resultatet blir en brist på strukturerad feedback och tydliga mål vilket i sin tur leder till lägre medarbetarnöjdhet.

Upplever du:

  • Svårigheter att med identifiera potential, både på organisatorisk och individuell nivå?
  • En oförmåga att möta anställdas karriärsmål eller att hitta rätt kandidater för att tillsätta interna befattningar?
  • Brist på kompetenser, både på kort och lång sikt?

 

Succession-Career-Path-HR-System
Successors for critical positions

Identifiera lovande kandidater för nyckelbefattningar

Förbättrad karriär- och efterträdarplanering

Succession Planner ger dig en omfattande översikt av din organisations framtid, föreslår lämpliga kandidater från din talangpool för en viss roll och markerar nyckelbefattningar där du saknar potentiella efterträdare och kan behöva rekrytera utanför företaget. 

  • Se bedömningar utifrån medarbetarsamtal, inklusive eventuell "flightrisk" hos nyckelpersonal.
  • Inkludera utbildningsinitiativ i utvecklingsplanerna för potentiella efterträdare för att förbereda dem för framtida roller i god tid.

Anpassa hela processen enligt organisationens unika krav.

Flight-risk-reduction-HR-system

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Anslut dig till i 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

fredrik-wessel

“CatalystOne hjälper oss att skapa en medarbetarupplevelse som är konsekvent i hela vår organisation. Det hjälper oss också att få mycket mer data och samla in data på ett tydligare sätt.”

– Fredrik Wessel, Chief HR Officer NLTG

Kontakta oss

Hör gärna av dig med frågor eller funderingar kring digitalisering av HR-processer eller implementering av HR-system.