Parent Page IconTalent & Succession

Kalibrering

CatalystOne Calibrator ger er organisation möjligheten att kalibrera och kvalitetssäkra bedömningar som gjorts av anställda. När ni bättre förstår era anställda är det en mycket enklare att identifiera topptalanger.

Enhetlig bedömning

Be två chefer att bedöma samma medarbetare och det är hög sannolikhet att du får tillbaka två mycket olika bedömningar. Dessa typer av inkonsekventa bedömningar leder till opålitliga uppgifter som gör det svårt för HR att tillhandahålla korrekt statistik till ledningsgruppen. CatalystOnes kalibreringsmodul eliminerar gissningar och standardiserar bedömningar för all er personal och chefer genom att hjälpa dem att undvika omedvetna fel. 

Calibration-HR-system
performance reviews

Enkla, effektiva och enhetliga medarbetarsamtal

Det är viktigt att se till att era chefer själva ansvarar för sina bedömningar. Ett bra sätt att göra detta är att genomföra kalibrering av bedömningarna vilket kräver att cheferna motiverar de betyg som tilldelats anställda.

Med CatalystOne Calibrator kan chefer kvalitetssäkra bedömningar av sina anställda för ökad konsekvens och noggrannhet.

Identifiera både hög- och lågpresterande anställda

Varje anställd är kopplad till ett omfattande poängsystem (scorecard) som beskriver deras prestationer och expertis samt potentiella tillväxtområden.

Dessa scorecards slås samman för att bilda en omfattande källa av information för HR som ger såväl en företagsövergripande prestationsanalys som möjlighet att analysera ner på team- eller individnivå om så behövs.

CatalystOne-Performance-Matrix-9-Grid-overview-HR-system

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Anslut dig till i 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

fredrik-wessel

“CatalystOne hjälper oss att skapa en medarbetarupplevelse som är konsekvent i hela vår organisation. Det hjälper oss också att få mycket mer data och samla in data på ett tydligare sätt.”

– Fredrik Wessel, Chief HR Officer NLTG