Parent Page IconCatalystOne - Organisation & Culture

CatalystOne 360 Feedback

Med CatalystOne 360 Feedback, får medarbejderne adgang til store mængder information om deres egne styrker og svagheder. Denne indsigt, som er baseret på en detaljeret og fair vurdering, kan bruges til at hjælpe med at lave en personlig udviklingsplan.

Set i et større perspektiv

Hvis jeres medarbejdere kun modtager feedback fra deres ledere går de glip af vigtige inputs på deres egne styrker og svagheder, samt hvordan andre oplever deres indsats. 

CatalystOne 360 feedback giver dine ansatte så meget mere - det hjælper dem med at identificere styrker og svagheder, og i tillæg opdage ukendte sider af dem selv. Det bliver lettere at få inputs til, hvad som man kan udvikle, når man forstår, hvordan andre oplever arbejdssituationer og præstationerne.

Lad ikke dine ansatte skabe deres egen virkelighed og selvopfattelse - giv dem hellere konkret og holistisk feedback, som giver dem fornyet selvindsigt og styrker deres fremtidige karriere.

Feedback-hr-system
CatalystOne-360-feedback-HR-system

Fokus på udvikling

Feedback er en vigtig faktor, når det gælder personlig udvikling. Det gør, at vi bliver bekendt med vore styrker, og lader os arbejde med vores udfordringer - noget som vi måske selv ikke er beviste om.

CatalystOne 360 Feedback giver dine medarbejdere ejerskab over deres egen udvikling, hjælper dem med at lave meningsfulde forbedringsplaner og til at tage kontrol over sin egen karriere. Resultatet er mere personligt ejerskab, ansvar og forøget engagement.

Balanceret, holistisk feedback

CatalystOne 360 Feedback hjælpe jer med at indsamle feedback fra alle personer i organisationen som medarbejderne samarbejder med i dagligdagen, hvilket giver et komplet billede af, hvordan medarbejderen udfylder sin rolle.

Når ledere typisk fokuserer på produktivitet, så vil feedback fra andre kollegaer ofte belyse andre evner, såsom samarbejde og lederskab. Det endelige resultat er en mere balanceret syn på medarbejderens evner og adfærd.

Balanced-and-holistic-feedback
Gather-Feedback-HR-system

Indsamling og sortering af feedback

CatalystOne 360 Feedback simplificerer processen med at indsamle og sortere feedback. 360 graders rapporter kan indgå som en vigtig del af medarbejderudviklingssamtalen (MUS) og udgøre grundlaget for en personlig udviklingsplan.

Faser i forberedelse, gennemførelse, analyse og bearbejdelse af 360 feedback:

  • Specificer kategorier og spørgsmål
  • Gennemfør undersøgelsen
  • Analyser resultatet og sammenlign med resten af organisationen
  • Publicer og del resultaterne med ledere og/eller ansatte