Parent Page IconOrganisation & Culture

360-respons

Med CatalystOne 360 Feedback har anställda tillgång till en mängd information om sin egen prestation. Denna kunskap, som bygger på exakta och rättvisa bedömningar, kan användas som hjälp för att prioritera utvecklingsområden.

Låt inte dina medarbetare famla i blindo

Om dina anställda bara hör feedback från sin närmsta chef missar de de mycket information om sin egen förmåga och hur andra uppfattar deras arbete. 

CatalystOne 360 feedback ger din personal så mycket mer, vilket hjälper till att lyfta fram viktiga styrkor och svagheter, inklusive förbisedda egenskaper. När vi förstår hur andra ser oss, är det lättare att identifiera vad vi själva behöver jobba på.

Låt inte dina anställda uppfinna sin egen verklighet - ge dem en robust, holistisk feedback och hjälpa dem att ta sin karriär framåt.

Feedback-hr-system
CatalystOne-360-feedback-HR-system

Med fokus på utveckling

Feedback är en otrolig källa för personlig utveckling, vilket gör att vi kan både utnyttja våra styrkor samt arbeta på våra svagheter – några som vi förut kanske inte ens visste att vi hade. 

CatalystOne 360 Feedback ger dina anställda kontroll över sin egen utveckling, hjälper dem att skapa meningsfulla förbättringsplaner och ta kontroll över sin karriär. Vilket leder till ökad ansvarskänsla och ökat engagemang.

Balanserad, holistisk feedback

CatalystOne 360 Feedback hjälper dig att samla in feedback från alla de som dina anställda samarbetar med, inklusive underordnade, jämställda och handledare, vilket ger en komplett bild av hur den berörda personen fungerar i sin roll.

Medan chefer tenderar att fokusera främst på produktivitet, återspeglar feedback från andra kollegor ofta färdigheter som samarbete och ledarskap. Slutresultatet är en tydligare översikt av egenskaper och beteenden.

Balanced-and-holistic-feedback
Gather-Feedback-HR-system

Samla in och jämför feedback