Parent Page IconHR-System - Core HR - Hörnstenen i en verkligt digital organisation

HR Analytics

Förvandla din HR-funktion till en strategisk partner med högt värde för hela verksamheten genom att frigöra potentialen i din HR-data. Kraftfulla analysverktyg och anpassade rapporter möjliggör trendanalys på hög nivå, vilket ger nya insikter till stöd för tuffa affärsbeslut.

Standardiserad rapportering 

Inga fler timmar bortkastade på att extrahera data från olika system för att sammanställa rapporter. Fullt konfigurerbara mallar för standardrapporter innebär att du kan göra samma arbete på bara några minuter. De vanligaste HR-rapporterna genereras med ett par klick, kompletta med omfattande diagram som gör siffrorna begripliga.

Självbetjäning och rollbaserad åtkomst gör det möjligt för chefer själva att hämta de senaste rapporterna - utan att involvera HR.

CatalystOne-Standard-Reports-Solution

Skräddarsydda rapporter

CatalystOne Report Builder ger dig möjlighet att skapa skräddarsydda rapporter för alla situationer. Olika avdelningar och funktioner har olika behov, som ekonomi, lön eller en av dina chefer. Med Report Builder kan dessa få tillgång till kraftfulla skräddarsydda rapporter som uppdateras automatiskt.

Sammansatta rapporter och analyser

Gå från översikt till insikt genom att kombinera flera typer av data från dina olika HR-processer. Oavsett om det gäller att jämföra frånvarouppgifter med anställdas engagemangsbetyg, eller utforska effekten av efterträdarplanering på dina topptalangers långsiktiga prestation – du begränsas bara av din fantasi. Använd de insikter du får för att fatta välgrundade beslut nu och i framtiden.

Förutsägande analyser

Identifiera risken för att nyckelpersoner och topptalanger lämnar din organisation. Flight Risk ger dig en indikation om hur sårbar varje enskild anställd kan vara, och om de behöver extra uppmärksamhet eller en ny utmaning för att få förnyat engagemang. Behåll dina mest värdefulla resurser genom att vidta åtgärder i god tid innan det är för sent.

Dela dina lärdomar

All data och alla rapporter som du skapar kan enkelt delas. Självbetjäning och rollbaserad åtkomst gör det enkelt att dela rapporter med dem som behöver dem mest. Det innebär inga fler rapportförfrågningar. Dina data kan även exporteras direkt till Microsoft Excel för att kombineras med andra företagsdata för vidare insikter och analyser.


Få saker är mer frustrerande än att spendera timmar på rapporter när du inte kan lita på datan

Många HR-medarbetare spenderar enormt mycket tid på att extrahera data från olika system för att kunna skapa meningsfulla rapporter. Problemet är att data ofta har dubbletter, är utdaterad eller helt enkelt inkorrekt. 

  • Spenderar du timmar med att extrahera data som är lagrad i flera olika system för att sedan manuellt sammanställa rapporter?
  • Håller din data låg kvalitet på grund av dubbletter och brist på uppdateringar?
  • Får du många förfrågningar om skräddarsydda rapporter från ledningen?
  • Skulle du önska att din HR-avdelning hade högre analytisk kompetens för att få ut mer värde ut data?
  • Saknar du insikter och analyser som grund för strategiska affärsbeslut?

Kontakta oss idag för att diskutera de många sätt vi kan hjälpa dig att få värdefull insikt genom HR Analytics.

HR-data-analytics-HCM-system

HR-can-provide-valuable-data-and-insights

Förse ledningen med meningsfulla insikter och underlätta beslutsfattande 

Använd Composite Rapports för att kombinera mätvärden från olika HR-processer för att bättre förstå relationerna mellan dem. Identifiera luckor och trender så snart de dyker upp så att verksamheten kan hantera problem och möjligheter proaktivt. Insikter som dessa hjälper HR att bli en värdefull strategisk partner till hela din organisation.

Prata med oss om hur vi kan hjälpa din HR-avdelning att stödja strategiska beslut med hjälp av HR Analytics idag!


Omedelbar tillgång till aktuella rapporter

Självbetjäning och rollbaserad åtkomst till rapporter innebär att cheferna kan få den information de behöver när de behöver det. Dra nytta av rapportmallar som täcker de flesta typiska HR-förfrågningar, eller konstruera dina egna anpassade rapporter baserat på ett specifikt affärsbehov.

  • Standardiserade rapporter ger omedelbar åtkomst till viktiga mätetal.
  • Självbetjäning spar tid som tidigare lagts på att svara på rapportförfrågningar.
  • Rollbaserad åtkomstkontroll skyddar känslig data genom att förhindra obehörig åtkomst.
  • Grafer gör det enkelt att tolka och presentera data och statistik.
  • Dela dina rapporter med några få klick eller exportera till Excel för vidare analys.
AdobeStock_111955526
module background

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Anslut dig till i 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

HuseboTrude_web

“HR-avdelningen har nu en effektivare arbetsdag med ett verktyg som hjälper oss att följa upp viktiga processer. Vi använder mindre tid att samla in data och att leta efter viktig information.”

– Trude Husebø, HR Director, SKULD