Parent Page IconContinuous Performance

Feedback

Transparens och öppenhet är viktiga drivkrafter för anställdas engagemang och agera på konstruktiv feedback är ett av de bästa sätten att växa som individ. Vår modul Fast Feedback gör det otroligt enkelt för era anställda att dela sina tankar efter samarbete med kollegor och ledning.

Kraften i feedback

Transparens och öppenhet är viktiga drivkrafter för anställdas engagemang. Vi bestämde oss för att sänka tröskeln för att kunna ge bekräftelse med ett enkelt verktyg som fungerar som en återkopplingskanal för hela organisationen. 

Eftersom allt fler arbetar över funktioner är det viktigt att återkopplingskanaler saknar organisationsgränser. Med CatalystOne Fast Feedback kan användarna också dela mottagen feedback med sina chefer och på så vis kan den kopplas till som en värdefull inmatning i utvärderingsprocessen.

CatalystOne HR-system - Fast Feedback

Snabb och enkel återkoppling

Feedback är som mest effektivt när det ges direkt i samband med händelsen det avser. Vår modul Fast Feedback gör det enklare än någonsin för era anställda att delge sina tankar efter samarbete med kollegor. Detaljerade rapporter om feedbackaktivitet hjälper HR att bättre analysera hur framgångsrikt en feedbackkultur har införts.

Dela feedback med ett klick

Det är alltid trevligt att höra någon säger att du har gjort ett bra jobb. Med Fast Feedback kan medarbetarna med stolthet dela positiv feedback med sina chefer eller organisationen. Användare kan när som helst begära återkoppling från kollegor för att bättre förstå hur deras arbete uppfattas av andra.

Kopplat till medarbetarsamtal

Feedback kan importeras direkt till CatalystOnes modul Appraisal and Goals vilket hjälper medarbetare att visa sina framsteg för cheferna.

Läs om medarbetarsamtal

Brist på feedback skapar osäkerhet

Det finns inget bättre än att uppmärksamma bra arbete för att anställda ska känna sig värdefulla. Genom att främja en feedback-kultur säkerställer ni att bra arbete inte går obemärkt förbi.

Utan stöd för detta riskerar organisationer att medarbetare inte känner att deras arbete uppskattas oavsett hur hårt de arbetar. Anställda som inte uppskattning är mindre benägna till att stanna kvar på lång sikt.

Rusta er organisation med de verktyg som behövs för att uppmuntra feedback med CatalystOnes HR-system.

Kontakta oss idag för att få reda på hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas med CatalystOne.

Riktning och erkännande med Fast feedback
Fast Feedback ökar motivation

Fast Feedback bibehåller motivation hos medarbetare

På CatalystOne vill vi hjälpa er att undanröja hinder för att kunna tillhandahålla snabb feedback på prestation. Det är alltid positivt att få bra feedback för bra jobb men kommer uppskattningen flera månader senare så har den inte alls samma effekt.

Fast Feedback är en direktkanal för feedback mellan kollegor, som garanterar att ara anställda får den feedback de behöver och utan förseningar.

Hjälp era anställda att visa sitt värde

Fast Feedback ger era medarbetare ett kraftfullt verktyg för att visa sitt värde för organisationen genom att de kan dela positiv feedback med chefen eller kollegor.

Visste du att 8 av 10 millennials föredrar omedelbar bekräftelse och erkännande istället för formella medarbetarsamtal? Undersökningar visar att fördröjning i att ge feedback faktiskt kan motsatt effekt. Rusta din organisation med verktyg som uppmuntrar direkt feedback för maximal effekt.

Employee-onboarded
module background

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Anslut dig till i 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

HuseboTrude_web-rund

“HR har nu en effektivare arbetsdag med ett verktyg som hjälper oss att följa upp viktiga processer. Vi använder mindre tid att mata in data och letar efter viktig information.”

– Trude Husebø, HR Director SKULD