Skaffade ett HR-system för att bli mer effektiva i vardagen

Vardagen på industri- och skadeserviceföretaget Recover präglades tidigare av en rad manuella processer. För att bli mer effektiva och frigöra tid i organisationen investerade de i ett HR-system.

Digitalisering och hållbarhet går hand i hand

Hos Recover går digitalisering hand i hand med hållbarhet. Filosofin är att de ska hjälpa sina kunder att återgå till vardagen så snabbt som möjligt, på ett hållbart sätt. För att bli ännu bättre på detta bestämde sig Recover för att köpa ett HR-system.

"Digitalisering går hand i hand med hållbarhet i vår värld", säger Esben Fuglsang-Hansen, HR-chef på Recover Danmark. "Vi ville digitalisera oss för att bli skickligare på det vi gör och för att frigöra resurser utanför organisationen, så att vi kan göra mer av det vi är bra på. Vi måste tänka på hållbarhet. Vi har ett socialt ansvar mot vår omvärld och vi har ett ansvar gentemot våra kunder som ställer allt högre krav på oss. Kan vi digitalisera våra processer i högre grad kan vi också fokusera mer på det som gör skillnad i världen."

Utmaningen för Recover var att många processer var manuella och tog för mycket tid i anspråk. Informationsflödet i organisationen skedde genom att Excel-ark skickades fram och tillbaka mellan intressenter, vilket ledde till att cheferna ägnade mycket tid åt administrativa uppgifter. För att lösa detta ville Recover hitta en leverantör som de kunde samarbeta med långsiktigt och som hade en djupare förståelse i sitt förhållningssätt till HR. Detta hittade de hos CatalystOne.

"Lösningen vi har fått med CatalystOne är ett komplett paket. Systemet har gett oss kontroll över våra processer, bland annat genom arbetsflöden som är intuitiva i systemet och som gör att våra chefer själva kan initiera till exempel onboardingprocesser. Det råder helt enkelt ingen tvivlan om vad de kan göra i systemet”, säger Signe Libak Olsen, HR- och kommunikationskonsult på Recover Danmark.

 

Frigjorde tid från byråkrati och administration

Recover såg snabbt resultat efter att de implementerat HR-systemet från CatalystOne. Det blev lättare att följa regler, arbetsflödet och processerna i vardagen var också mycket bättre. De märkte även att cheferna frigjordes från byråkrati och administration som tidigare tagit mycket tid i anspråk. Det gjorde att de kunde fokusera mer på sitt jobb i vardagen.

"Det bästa med CatalystOne är att det inte bara är ett HR-system, det är också ett medarbetarsystem. Det vill säga att det skapar mycket värde i min organisation, inte bara för mig, utan även för våra anställda och våra chefer. Det underlättar och sparar tid för mina chefer när de behöver dokument eller starta processer, det sparar medarbetarna mycket tid när de ska hitta sina certifikat”, säger Signe Libak Olsen.

HR-systemet från CatalystOne har också blivit viktigt för Recover eftersom det är deras masterdatasystem. "All viktig information finns här och systemet skickar informationen vidare till våra andra system", fortsätter Signe Libak Olsen. "Som många andra verksamheter har vi flera olika IT-system och det skulle krävas mycket manuellt arbete att uppdatera alla dessa. Det som är smart med CatalystOne är att vi har ett antal integrationer med våra andra system, så när informationen uppdateras i systemet från CatalystOne, kommer det att uppdateras i alla våra andra system också."

 

Bra samarbete med CatalystOne

Recover berättar också att de är mycket nöjda med sättet de har utvecklat HR-systemet i samarbete med CatalystOne. "Vårt samarbete med CatalystOne präglas av lyhördhet och öppenhet, vi är från bådas håll väldigt intresserade av att utveckla både vår plattform och systemet i stort. Vi ger mycket information till CatalystOne och de lyssnar mycket, när vi får något i gengäld är det något vi kan använda och som passar in i vår verksamhet. Systemet är anpassat för Recover som verksamhet och inte bara en "one size fits all"-lösning. Vi har länge velat ha en leverantör som kan lyssna till våra önskemål och gör dem till verklighet och vi känner oss lyssnade på här”, avslutar Esben Fuglsang-Hansen i Recover.

Om Recover

Recover är en industri- och skadeserviceverksamhet som täcker hela Norden och bistår försäkringsbolag med specialstädning efter vatten- och brandskador samt annan typ av städning. Recover har ca. 3 000 anställda i Danmark, Norge, Sverige och Finland.

Recovers mål är att föra kunder snabbt tillbaka till vardagen på ett hållbart sätt.

Recovers HR-system från CatalystOne

Recover använder bland annat modulerna HR Masterdata, CV och LMS.

HR Masterdata
HR Masterdata hjälpte Recover att få kontroll över ett antal interna processer. Med hjälp av inbyggda arbetsflöden automatiseras nu processer såsom onboarding och offboarding, vilket säkerställer att alla intressenter får den information de behöver. HR Masterdata hjälper även Recover att följa alla GDPR-regler genom automatiserade raderingsrutiner.

CV
CV-modulen från CatalystOne har gett både HR-avdelningen och cheferna i Recover en bättre överblick över kompetensen i företaget. Detta har varit särskilt användbart för anställda som är ute på uppdrag. Istället för att bära runt på alla sina certifikat som de tidigare gjort, kan de nu bara ta fram sin mobiltelefon och presentera de certifikat som krävs, direkt i CatalystOne.

LMS (Learning Management System)
LMS-modulen är synnerligen viktig för Recover eftersom de arbetar mycket med e-learning. De producerar e-kurserna på egen hand då de är ett specialiserat företag med specifika behov, när de har skapat en ny kurs kan den skickas ut den till de roller som behöver det via LMS-modulen.

Förberedelse och kommunikation är nyckeln

Det kan vara utmanande att förbereda organisationer för implementering av ett nytt HR-system. För HR-chefen på Recover var god kommunikation nyckeln till framgång.

Esben Fuglsang-Hansen portrett

“Om jag skulle ge råd kring implementering av ett HR-system som det CatalystOne erbjuder, skulle jag säga att förbereda organisationen, förbereda cheferna, ta in några ambassadörer och se till att rätt kommunikation finns vid rätt tidpunkt. Det har varit alfa och omega i vårt fall, det kan låta som en plattityd, men det är kommunikationen som gör skillnaden.”

– Esben Fuglsang-Hansen, HR-chef i Recover Danmark

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vill gärna veta mer om din situation och hur vi kan hjälpa din organisation att trivas och utvecklas.
 
Hör  av dig och låt oss visa hur vi kan hjälpa dig.