Choose your language:

EWII tar neste steg i sin digitale HR-reise

EWII hadde et klart ønske om at HR ikke bare skulle støtte virksomheten, men også både ledere og medarbeidere.


EWII tar neste steg i sin digitale HR-reise med et nytt HR-system fra CatalystOne

EWII, et energiselskap med base i Kolding og over 500 ansatte, sto overfor en situasjon der deres behov for standardisering og effektivisering hadde vokst fra deres eldre HR-system, noe som resulterte i beslutningen om å erstatte det med et nytt HR-system fra CatalystOne.

Deres HR-digitaliseringsreise startet for flere år tilbake, hvor de implementerte et HR-system og digitaliserte de første skjemaene og Excel-arkene. Men etter hvert innså de at det var en rekke behov som ikke ble dekket av deres gamle løsning, noe som fikk dem til å se etter en ny, mer moderne og avansert løsning.

Det var blant annet et ønske om å bli mer datadrevet innen HR, med mer innsikt, rapporter og analyser, samt automatiserte HR- og arbeidsprosesser, bedre kontroll over sine HR-prosesser og samtidig frigjøre mer tid til jobbe med strategisk og forretningsdrevet HR.

Valget falt på CatalystOne

Etter å ha gjort en grundig vurdering av markedet for HR-systemer, hvor mange forskjellige løsninger ble vurdert ut fra en lang rekke parametere, falt valget på CatalystOnes HR-system, hvor de valgte en løsning med HR Master Data, E-signatur, Continuous Performance, Talent & Succession, Learning, CV and Competence – som ga de verktøyene til å øke nivået og omfanget av digitalisering innen HR.

"CatalystOnes fullsuite HR-system var den åpenbare løsningen for oss, da det var den absolutt sterkeste og mest utviklede løsningen i forhold til vår størrelse og behov for å støtte HR og forretningsprosesser i bred forstand", sier Birthe Helbo Mortensen, HR Partner i EWII .

EWII startet med å implementere kjernemodulen Core HR og valgte nylig å utvide sin løsning med lønnsmodulen fra CatalystOne, som gir en rekke nye digitaliserte arbeidsflyter, bedre oversikt for ledere med blant annet historiske lønnsdata og et godkjenningshierarki .

"Jo mer HR-systemet støtter forretnings- og HR-prosessene, jo mer tid og energi kan vi bruke på å jobbe strategisk, proaktivt og datadrevet i våre beslutninger og prosesser." sier Marianne Quistgaard Iversen, HR-direktør i EWII.

Implementeringsprosessen

Prosessen med overgangen fra et tidligere system til CatalystOne handlet om mye mer enn bare å velge et nytt system. Det var behov for en rekke endringsledelsesprosesser og revurdering av gamle prosesser som kunne dra nytte av fornyelse og digitalisering.

"Prosessen med å erstatte vårt tidligere HR-system ble godt støttet av CatalystOne, som satte sammen en velfungerende prosess som både utfordret våre eksisterende prosesser og kvalifiserte arbeidet vårt, samtidig som det skapte endringen vi ønsket." - sier Iben Malthe Roldsgaard, HR-konsulent i EWII.

CatalystOne er bygget på prinsippet om langsiktige partnerskap med sine kunder, som gjør at kundene ikke blir stående alene med et system – men blir fulgt opp og hjulpet også etter at implementeringen er over av deres Customer Success Managers.

Resultatene er klare

Etter implementeringen av CatalystOne er en del av EWIIs interne prosesser og arbeidsflyter løftet i forhold til blant annet onboarding, kursadministrasjon, dataanalysemuligheter, medarbeidersamtaler og ulike arbeidsflyter som f.eks. kontraktsendringer.

EWII hadde et klart ønske om at HR i større grad skulle understøtte virksomheten, men også både lederne og de medarbeideres arbeid, noe CatalystOnes løsning bidrar til.

Om EWII

EWII har hovedkontor i Kolding, Danmark, og er en leverandør av strøm, vann, varme og fiber. EWII er en av Trekantområdet i Danmarks største private arbeidsplasser med mer enn 500 ansatte.

I gode hender og godt selskap

Bli med 100+ andre nordiske selskaper som allerede har digitalisert HR-prosessene sine med CatalystOne HR-programvarepakken.

Marianne

“Jo mer HR-systemet støtter virksomheten og HR-prosessene, jo mer tid og energi kan vi bruke på å jobbe strategisk, proaktivt og datadrevet i våre beslutninger og prosesser”

– Marianne Quistgaard Iversen, HR-direktør i EWII

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi vil gjerne vite mer om din situasjon og hvordan vi kan hjelpe din organisasjon til å trives og utvikle seg.

Ta gjerne kontakt og la oss demonstrere hvordan vi kan hjelpe deg.