EWII tar nästa steg i sin digitala HR-resa

EWII hade en tydlig önskan om att HR i större utsträckning skulle stödja verksamheten som helhet, men även cheferna och medarbetarnas dagliga arbete.


EWII tar nästa steg i sin digitala HR-resa med ett nytt HR-system från CatalystOne

EWII, ett energibolag baserat i Kolding med över 500 anställda, stod inför en situation där deras behov av standardisering och effektivitet hade vuxit från deras äldre HR-system, vilket resulterade i beslutet att ersätta det med ett nytt HR-system från CatalystOne. 

Deras HR-digitaliseringsresa startade för flera år sedan, där de implementerade ett HR-system och digitaliserade de första formulären och Excel-arken. Men med tiden insåg de att det fanns ett antal behov som inte täcktes av deras gamla lösning, vilket fick dem att se sig om efter en ny, modernare och mer avancerad lösning.

Det fanns bland annat en önskan om att bli mer datadriven inom HR, med fler insikter, rapporter och analyser samt att upprätta automatiserade HR- och arbetsprocesser. Med bättre kontroll över sina HR-processer skulle mer tid frigöras för att arbeta med strategisk och affärsdriven HR.

Valet föll på CatalystOne

Efter en omfattande research kring alla HR-system på marknaden, där ett antal olika system bedömts utifrån ett stort antal parametrar, föll valet på CatalystOnes HR-system. Med modulerna HR Master Data, E-signatur, Continuous Performance, Talent & Succession, Learning, CV och Competence har EWII fått verktygen de behöver för att kunna höja nivån på och omfånget av HR-digitaliseringen.

"CatalystOnes full suite HR-system var den självklara lösningen för oss, eftersom det var den absolut starkaste och mest utvecklade lösningen i förhållande till vår storlek och vårt behov av att stödja HR och affärsprocesser i bred bemärkelse", säger Birthe Helbo Mortensen, HR Partner på EWII.

EWII började med att implementera grundmodulen Core HR och valde nyligen att utöka sin lösning med lönemodulen från CatalystOne. Lönemodulen ger bland annat en rad nya digitaliserade arbetsflöden, bättre överblick för chefer historisk lönedata och en godkännandehierarki .

"Ju bättre HR-systemet stödjer affärs- och HR-processerna, desto mer tid och energi kan vi lägga på att arbeta strategiskt, proaktivt och datadrivet i våra beslut och processer." säger Marianne Quistgaard Iversen, HR-direktör på EWII.

Implementeringsprocessen

Processen att gå över från ett gammalt system till CatalystOne handlade om mycket mer än att bara välja ett nytt system. Det krävdes en stor dos förändringsledning internt och omvärdering av gamla processer som skulle kunna dra nytta av förnyelse och digitalisering.

"CatalystOne hade en otroligt välfungerande process för att på ett smidigt och metodiskt sätt ersätta vårt tidigare HR-system. Våra befintliga processer utmanades, samtidigt som den förändring vi ville ha skapades." - säger Iben Malthe Roldsgaard, HR-konsult på EWII.

CatalystOne bygger på principen om långsiktiga partnerskap, vilket innebär att kunderna inte lämnas ensamma och handfallna efter att systemet implementerats. Istället får alla kunder kontinuerlig uppföljning och personlig hjälp av  CatalystOnes Customer Success-avdelning även efter implementering.

Resultaten talar sitt tydliga språk

Efter implementeringen av CatalystOne har EWII:s interna processer och arbetsflöden lyfts till nya nivåer, framförallt vad gäller onboarding, learning management, dataanalysmöjligheter, medarbetarsamtal och olika typer av arbetsflöden.

Idag har EWII gått från ett föråldrat system med bristande funktionalitet till ett full-suite HR-system som stödjer verksamheten, chefer och medarbetare på bästa möjliga sätt. 

Om EWII

EWII Group har sitt huvudkontor på Trekantområdet i Danmark och är en leverantör av el, vatten, värme och fiber. EWII är en av Trekantområdets största privata arbetsplatser med mer än 500 anställda.

Att digitalisera HR är en del av en större förändring

Gör som 200+ andra nordiska organisationer som idag hanterar sin HR med hjälp av CatalystOne HCM plattform. 
 
Marianne

“Ju bättre HR-systemet stödjer affärs- och HR-processerna, desto mer tid och energi kan vi lägga på att arbeta strategiskt, proaktivt och datadrivet i våra beslut och processer.”

– Marianne Quistgaard Iversen, HR-direktør, EWII

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vill gärna veta mer om din situation och hur vi kan hjälpa din organisation att blomstra och utveckla sig.

Kontakta oss gärna och låt oss demonstrera hur vi kan hjälpa dig