EWII tager næste skridt i deres digitale HR rejse

EWII havde et klart ønske om at HR i højere grad skulle understøtte forretningen, men også både lederne og medarbejdernes arbejde.


EWII tager næste skridt i deres digitale HR rejse med et nyt HR-system fra CatalystOne

EWII, et energiselskab med base i Kolding og over 500 ansatte, stod over for en situation hvor deres behov for standardisering og effektivisering var vokset fra deres ældre HR-system, hvilket resulterede i beslutningen om at udskifte det med et nyt HR-system fra CatalystOne.

Deres HR-digitaliseringsrejse startede for flere år tilbage, hvor de implementerede et HR-system og satte strøm til de første blanketter og Excel ark. Men efterhånden som tiden gik, indså de at der var en række behov som ikke blev dækket af deres gamle løsning, hvilket fik dem til at se sig om efter en ny, mere moderne og avanceret løsning.
Der var blandt andet et ønske om at blive mere datadrevet i HR, med flere indsigter, rapporter og analyser, samt automatiserede HR- og arbejdsprocesser, bedre kontrol over deres HR-processer og samtidigt frigøre mere tid til at arbejde med strategisk og forretningsdrevet HR.

Valget faldt på CatalystOne

Efter at have gennemgået en grundig vurdering af markedet for HR-systemer, hvor et antal forskellige løsninger blev vurderet ud fra en lang række parametre, faldt valget på CatalystOne’s HR-system, hvor de valgte en løsning med HR Master Data, E-signatur, Continuous Performance, Talent & Succession, Learning, CV og Competence – hvilket gav dem værktøjerne til at øge niveauet og omfanget af digitalisering inden for HR.

CatalystOne’s full suite HR-system var den oplagte løsning for os, da det var den absolut stærkeste og mest udviklede løsning i forhold til vores størrelse og behov om at understøtte HR og forretningsprocesser i bred forstand” fortæller Birthe Helbo Mortensen, HR Partner i EWII.

EWII startede med at implementere grundmodulet Core HR og valgte for nyligt at udvide deres løsning med lønreguleringsmodulet fra CatalystOne, som giver en række nye digitaliserede arbejdsgange, bedre overblik for lederne med blandt andet historiske løndata og et godkendelseshierarki.

Jo mere HR-systemet understøtter forretningen og HR-processerne, jo mere tid og energi kan vi bruge på at arbejde strategisk, proaktivt og datadrevne i vores beslutninger og processer.” udtaler Marianne Quistgaard Iversen, HR-direktør i EWII.

Implementeringsprocessen

Forløbet med at overgå fra et tidligere system til CatalystOne handlede om meget mere end blot at vælge et nyt system. Der var behov for en del change-management processer og revurdering af gamle processer som kunne få gavn af fornyelse og digitalisering.

Processen med at udskifte vores tidligere HR-system blev understøttet godt af CatalystOne, som sammensatte et velfungerende forløb, som både udfordrede vores eksisterende processer og kvalificerede vores arbejde og samtidigt skabe den forandring som vi ønskede.” – fortæller Iben Malthe Roldsgaard, HR-konsulent i EWII.

CatalystOne er bygget på et princip om langsigtede partnerskaber med deres kunder, hvilket betyder at kunderne ikke bliver efterladt alene med et system – men bliver fulgt op og hjulpet også efter implementeringen er overstået af deres Customer Success managers.

Resultaterne er klare

Efter implementeringen af CatalystOne, er en del af EWII’s interne processer og arbejdsgange blevet løftet i forhold til blandt andet onboarding, kursusadministration, dataanalysemuligheder, medarbejdersamtaler og forskellige arbejdsflows som f.eks. kontraktændringer.

EWII havde et klart ønske om at HR i højere grad skulle understøtte forretningen, men også både lederne og medarbejdernes arbejde, hvilket CatalystOne’s løsning medvirker til.

Om EWII

EWII Koncernen har sit hovedsæde i Trekantområdet og er leverandør af elnet, vand, varme og fiber. EWII er en af Trekantområdets største private arbejdspladser med mere end 500 medarbejdere.

I gode hænder og godt selskab

Slut dig til 100+ andre Nordiske virksomheder der allerede har digitaliseret deres HR processer med CatalystOne HR software suite.

Marianne

“Jo mere HR-systemet understøtter forretningen og HR-processerne, jo mere tid og energi kan vi bruge på at arbejde strategisk, proaktivt og datadrevne i vores beslutninger og processer”

– Marianne Quistgaard Iversen, HR-direktør i EWII

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi vil elske at vide mere om din situation og hvordan vi kan hjælpe din organisation trives og udvikle sig.

Kontakt os gerne og lad os demonstrere hvordan vi kan hjælpe dig.