Choose your language:

Hva er en medarbeidersamtale?

glossary_se_medarbetarsamtal_430499223

En medarbeidersamtale er en formell samtale mellom en medarbeider og en leder eller en representant for bedriften. Formålet med en medarbeidersamtale er å gi medarbeideren mulighet til å snakke om sin rolle i bedriften, sine mål og utviklingsbehov, og å gi lederen mulighet til å gi tilbakemelding og støtte til medarbeideren.

Medarbeidersamtalen bør planlegges på forhånd slik at begge parter kan forberede seg best mulig. Målet er å skape en åpen og ærlig kommunikasjon og å finne måter å forbedre prestasjoner og arbeidsmiljø på. Det er viktig å skille mellom medarbeidersamtaler og lønnssamtaler. En medarbeidersamtale kan også kalles en utviklingssamtale.

Mange arbeidsgivere bruker en mal for medarbeidersamtalen, og noen av malene inneholder en form for vurderingssystem. I en vurderingsdel vurderer den ansatte vanligvis sine egne prestasjoner og gir en form for karakter for hver relevant del av jobben. I dag er det stadig vanligere at det administrative rundt medarbeidersamtalen håndteres via et digitalt HR-system.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.