Choose your language:

Hva er Employee engagement?

glossary_se_medarbetarengagemang_354188250

Employee engagement, eller medarbeiderengasjement på norsk, er medarbeidernes følelsesmessige engasjement for en organisasjon og dens mål. Engasjerte medarbeidere bryr seg om arbeidet sitt og bedriftens resultater, og føler at innsatsen deres utgjør en forskjell.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.