Choose your language:

Hva er 360-degree Feedback?

glossary_se_360_feedback_607752405

360-degree feedback er en tilbakemeldingsprosess der ledere, medarbeidere, underordnede og noen ganger til og med kunder vurderer arbeid og prestasjoner. Du får en analyse av hvordan du oppfatter deg selv og hvordan andre oppfatter deg. Tilbakemeldinger fra kolleger på ulike nivåer gir et bredt bilde av medarbeidernes kvaliteter.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.