Choose your language:

Hva er 360-degree Feedback?

glossary_se_360_feedback_607752405

360-degree feedback är en feedbackprocess som inkluderar chefer, medarbetare, underordnade och ibland även kunder som granskar arbete och prestationer. Du får en analys av hur du uppfattar dig själv och hur andra uppfattar dig. Att få feedback från kollegor på olika nivåer ger en bred helhetsbild av vilka egenskaper dina medarbetare besitter.

360-degree feedback er en tilbakemeldingsprosess der ledere, medarbeidere, underordnede og noen ganger til og med kunder vurderer arbeid og prestasjoner. Du får en analyse av hvordan du oppfatter deg selv og hvordan andre oppfatter deg. Tilbakemeldinger fra kolleger på ulike nivåer gir et bredt bilde av medarbeidernes kvaliteter.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.