Choose your language:

Vad innebærer Fordomsfri Rekruttering?

glossary_se_fordomsfri_rekrytering_627083371

Fordomsfri rekruttering er en kvalitativ form for rekruttering hvor man fokuserer på kandidatenes kompetanse og ingenting annet. Det handler derfor om å minimere alle elementer i rekrutteringsprosessen hvor subjektive vurderinger kan spille inn, for eksempel fordommer, forutinntatthet eller verdier.

Mangfold på arbeidsplassen har vist seg å fremme innovasjon og bidra til økt lønnsomhet og bedre forretningsresultater.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.