Choose your language:

Vad menes med onboarding?

glossary_se_onboarding_358174236

Onboarding er prosessen som sørger for at nyansatte får den informasjonen og støtten de trenger for å komme raskt og effektivt i gang på sin nye arbeidsplass. Onboarding omfatter vanligvis en introduksjon til selskapet og de nye kollegene og deres respektive roller i organisasjonen, samt en innføring i den nyansattes oppgaver og ansvarsområder. Det bør også være anledning til å stille spørsmål og få tilbakemeldinger, og prosessen bør inkludere en strukturert oppfølging.

En god onboarding sikrer at den nyansatte kommer raskt i gang og kan prestere godt i sin nye rolle, og den bidrar også til at vedkommende føler seg velkommen og integrert i organisasjonen fra første stund.

Det finnes flere verktøy for å legge til rette for og planlegge en god onboarding, og de fleste HR-systemer har en slik modul.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.