Choose your language:

Hva er kompetansebasert rekruttering?

glossary_se_kompetensbaserad_rekrytering_280148693

Kompetansebasert rekruttering er en metode for å finne egnede kandidater til en stilling ved å fokusere på den kompetansen som kreves for å utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. For å sikre en objektiv og profesjonell vurdering gjennomføres prosessen på en strukturert måte fra utlysning til referanseinnhenting. Ved å fokusere utelukkende på kandidatenes kompetanse minimerer metoden både risikoen for at andre faktorer påvirker rekrutteringsbeslutningen og risikoen for feilrekruttering.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.