Choose your language:

Hva er et exitintervju?

glossary_se_exit_interview_377623709

Et exitintervju er en form for avslutningssamtale mellom arbeidsgiver og en medarbeider som slutter. Formålet med et exitintervju er å innhente verdifull informasjon om organisasjonen for å kunne utvikle og forbedre virksomheten. Spørsmålene kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, men vanligvis dreier de seg om medarbeiderens opplevelse av arbeidsmiljøet, utviklingsmuligheter, lederskap og årsaken til at medarbeideren valgte å slutte.

En exitintervju kan foregå både digitalt via et spørreskjema eller som en dialog der begge parter forteller om sine erfaringer.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.