Choose your language:

Hva er organisationskultur?

glossary_se_organisationskultur_172451718

Organisasjonskultur, eller bedriftskultur, refererer til verdier, holdninger, overbevisninger og atferd som kjennetegner og bidrar til en organisasjons unike sosiale og emosjonelle arbeidsmiljø. Organisasjonskulturen er unik for hvert enkelt selskap, og noe av det vanskeligste å endre fordi den består av skrevne og uskrevne regler som har utviklet seg over tid.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.